Unit 14: Time

Học cách hỏi và nói thời gian

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
time /taɪm/
(n.)
: thời gian
o'clock /əˈklɑːk/
(adv.)
: giờ (giờ đúng)
half /hæf/
(n.)
: nửa giờ/ ba mươi phút
a quarter /ə ˈkwɔːrtər/
(n.)
: một phần tư/ mười lăm phút
Mẫu câu cần nhớ
What time is it? Bây giờ là mấy giờ?
What's the time? Bây giờ là mấy giờ?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct Vietnamese equivalence
Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp


Đóng