Unit 13: Apology

Học cách nói xin lỗi

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
oops /u:ps/
(exclam.)
: ôi
sorry /ˈsɔ:ri/
(exclam., adj.)
: xin lỗi
was /wəz/
(v.)
:
my /maɪ/
(det.)
: của tôi
Mẫu câu cần nhớ
Oops, sorry! Ôi, tôi xin lỗi.
I'm so sorry. Tôi thực sự xin lỗi.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp


Đóng