Unit 12: Thank you

Học cách nói cảm ơn

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
thank /θæŋk/
(v.)
: cảm ơn
thanks /θæŋks/
(exclam.)
: cảm ơn bạn
so /soʊ/
(adv.)
: rất
much /mʌtʃ/
(adv.)
: nhiều
Mẫu câu cần nhớ
Thanks. Cảm ơn bạn.
Thank you. Cảm ơn bạn.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct Vietnamese equivalence.
Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng.
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Choose the correct option.
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn.
0/5

loading...
Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp