Unit 7: Jobs and Workplaces

Học cách hỏi và trả lời thông tin nghề nghiệp và nơi làm việc

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
job /dʒɑ:b/
(n.)
: công việc
do /du:/
(v.)
: làm
a /ə/
(article)
: một
an /ən/
(article)
: một
Mẫu câu cần nhớ
What's your job? Bạn làm nghề gì?
What do you do? Bạn làm nghề gì?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option.
Chọn đáp án đúng.
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer.
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp.
0/4

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng