Unit 3: Farewell

Học cách nói lời tạm biệt

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/
(exclam.)
: tạm biệt
goodnight
(exclam.)
: tạm biệt, chúc ngủ ngon
/ˌɡʊdˈnaɪt/
bye /baɪ/
(exclam.)
: tạm biệt nhé
bye-bye /baɪˈbaɪ/
(exclam.)
: tạm biệt nhé
Mẫu câu cần nhớ
Goodbye! Tạm biệt!
Goodnight! Tạm biệt nhé!/ Chúc ngủ ngon!
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/6

loading...
2
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/5

loading...
3
Choose the correct options.
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp


Đóng