Unit 3: Farewell

Học cách nói lời tạm biệt

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/
(exclam.)
: tạm biệt
goodnight
(exclam.)
: tạm biệt, chúc ngủ ngon
/ˌɡʊdˈnaɪt/
bye /baɪ/
(exclam.)
: tạm biệt nhé
bye-bye /baɪˈbaɪ/
(exclam.)
: tạm biệt nhé
Mẫu câu cần nhớ
Goodbye! Tạm biệt!
Goodnight! Tạm biệt nhé!/ Chúc ngủ ngon!
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/6

loading...
2
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/5

loading...
3
Choose the correct options.
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng