Vocabulary


SHOPPING
Chào mừng các bạn đến với bài học từ vựng số 6 trong khóa tiếng Anh cơ bản 2. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số từ mới về chủ đề mua sắm. Các bạn hãy theo dõi bài học và cố gắng đọc theo mẫu nhé!
Chúc các bạn có một bài học thật lý thú và bổ ích!
New Words

Shopping

Department store
/dɪˈpɑːrtmənt stɔːr/
compound n.
Cửa hàng tổng hợp, cửa hàng bách hóa
The newly built department store is going to be closed down because it attracts only a few customers.

Supermarket
/ˈsuːpərmɑːrkət/
n.
Siêu thị
Big C is a famous supermarket where you can buy whatever you want from a needle to an elephant.

Outdoor market
/ˈaʊtdɔːr ˈmɑːrkɪt/
compound n.
Chợ ngoài trời
I usually go to the the nearest outdoor market to buy daily necessities.

Bookshop
/ˈbʊkʃɑːp/
n.
Cửa hàng sách
I have a part-time job at a small bookshop.

Newsstand
/ˈnjuːzˌstænd/
n.
Sạp báo
I usually drop into the nearby newsstand to get my favorite magazine.

Greengrocer’s
/ˈɡriːnɡroʊsərz/
n.
Cửa hàng bán rau quả
There are many greengrocers along Nguyen Trai street.

Butcher’s
/ˈbʊtʃərz/
n.
Cửa hàng thịt
He owns the butcher's on the main street.

Stationer’s
/ˈsteɪʃənərz/
n.
Cửa hàng văn phòng phẩm
Excuse me! Is there a stationer's near here?

Shopping mall
/ˈʃɑːpɪŋ mɔːl/
compound n.
Trung tâm mua sắm
I usually hang out at the shopping mall with my friends when I have time.

Customer
/ˈkʌstəmər/
n.
Khách hàng
Your job is to attract as many customers as possible.

Shop assistant
/ʃɑːp əˈsɪstənt/
compound n.
Nhân viên bán hàng
Being a shop assistant can be quite a lot of fun.

Cashier
/kæˈʃɪr/
n.
Thủ quỹ, thu ngân
Our company needs to hire three new cashiers.

Buy
/baɪ/
v.
Mua
I am thinking of buying a new car.

Spend
/spend/
v.
Tiêu, tiêu pha
I have spent thousands of dollars shopping recently.

Pay
/peɪ/
v.
Trả, thanh toán
Don’t lend him your money because he has no intention of paying it back.

Refund
/ˈriːfʌnd/
v.
Khoản tiền hoàn trả lại
If delivery is delayed by 12 hours or more, you will receive a full refund of the price of your clothes.

Bargain
/ˈbɑːrɡən/
n.
Món hời, món bở, cơ hội tốt
The car was a bargain at that price. Congratulations!

Change
/tʃeɪndʒ/
n.
Tiền thừa thối lại (cho khách hàng), tiền lẻ
Excuse me! Here is your change, sir!

Cost
/kɔːst/
n.
Chi phí
The plan has to be abandoned because of the high cost.

Price
/praɪs/
n.
Giá
He managed to get a good price for his house.

Receipt
/rɪˈsiːt/ (n)
n.
Biên lai
Keep the receipt to prove that you already pay for it in case of any problems.

Try on
/traɪ ɔːn/
phr. v.
Thử
I want to try on another one, please!

Look for
/lʊk fɔːr/
phr. v.
Tìm kiếm
How can I help you, sir?
I am looking for a digital camera.

Complain
/kəmˈpleɪn/
v.
Phàn nàn
They are complaining about the bad food at the restaurant.

Plastic bag
/ˈplæstɪk bæɡ/
compound n.
Túi ni lông
I try not to use too many plastic bags because they are bad for the environment.

Basket
/ˈbæskɪt/
n.
Cái giỏ
Her basket is full of vegetables.

Trolley
/ˈtrɑːli/
n.
Xe đẩy
Look! There is an empty trolley overthere. Let’s take it.

Expensive
/ɪkˈspensɪv/
adj.
Đắt, mắc
I cannot afford to buy that car; it is too expensive.

Reasonable
/ˈriːznəbl/
adj.
Thỏa đáng, hợp lý
Our products are sold at a very reasonable price.

Cheap
/tʃiːp/
adj.
Rẻ
Things in the countryside are sometimes cheaper than those in big cities.

On sale
/ɔːn seɪl/
idiom
Để bán, được rao bán
Because the new iphone has just arrived, the older model is now on sale for a good price.

Discount
/ˈdɪskaʊnt/
n.
Sự giảm giá
Employees will be offered a discount of 25% on any item.

Half-price
/hɑːf 'praɪs/
compound n.
Bằng nửa giá, giảm 1 nửa
You can get a half-price ticket if you work for our company.

Check
/tʃek/
n.
Chi phiếu
May I pay by check?

Cash
/kæʃ/
n.
Tiền mặt
Customers are offered a 10% discount if they pay by cash.

Credit card
/ˈkredɪt kɑːrd/
n.
Thẻ tín dụng
Credit cards are accepted at some hotels in this area.

Price tag
/praɪs tæɡ/
compound n.
Mác ghi giá
The price tag shows that you need to pay $30 for this skirt.

Label
/ˈleɪbl/
n.
Nhãn mác
You should pay attention to the washing instruction on the label.

Barcode
/ˈbɑːrkoʊd/
n.
Mã vạch
Barcodes make it much easier for a store to keep track of their inventory.
Vocabulary Quiz
Chúng ta cùng làm bài luyện tập dưới đây để củng cố các từ vừa học nhé!!!

loading...
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 10-02-2020
Bài viết: 119
• Điểm thành tích: 37
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 126
Yosei Passed
Gửi lúc: 21:28:14 ngày 12-10-2020
Ngày tham gia: 17-06-2018
Bài viết: 568
• Điểm thành tích: 61
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 304
_ Good lesson _
Gửi lúc: 21:42:38 ngày 02-10-2020
Ngày tham gia: 17-08-2019
Bài viết: 160
• Điểm thành tích: 8
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 194
____________________
Gửi lúc: 19:23:45 ngày 25-09-2020
Ngày tham gia: 03-06-2019
Bài viết: 507
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 191
__No Comment__
Gửi lúc: 20:40:44 ngày 05-09-2020
KudoShinichi
Ngày tham gia: 03-08-2020
Bài viết: 97
• Điểm thành tích: 29
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 83
không tệ a~~~
Gửi lúc: 22:48:38 ngày 25-08-2020
baby, we go wild eh eh one two seven squad eh eh =))?
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.255.414
  Thành viên mới nhất:
  Thomassnugh
  Đang trực tuyến: 746
  Đóng