Vocabulary


ENVIRONMENT
Trong bài học số 5 của khóa học Tiếng Anh cơ bản 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ vựng liên quan đến chủ đề môi trường (Environment) trong tiếng Anh. Các bạn hãy cố gắng theo dõi cách phiên âm, ví dụ của các từ và đọc theo mẫu nhé!
New Words

Environmentalist
/ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/
n
Nhà bảo vệ môi trường
Environmentalists are people who love the natural world.

Climate
/ˈklaɪmət/
n
Khí hậu
They wanted to move to a warmer climate.

Biodiversity
/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti/
n
Đa dạng sinh học
The mining project threatens one of the world's richest areas of biodiversity.

Atmosphere
/ˈætməsfɪr/
n
Bầu khí quyển
If the Earth was an orange, the crust would be as thick as the skin, but the atmosphere is as thin as the plastic wrap on the outside.

Ozone layer
/ˈoʊzoʊn ˈleɪər/
compound n.
Tầng Ôzôn
The ozone layer is in better shape now that certain chemicals are banned, which is proof that environmental laws are important.

Habitat
/ˈhæbɪtæt/
n
Môi trường sống
The panda's natural habitat is the bamboo forest.

Conservation
/ˌkɑːnsərˈveɪʃn/
n
Bảo tồn
Road development in the area has been severely affected by the council's conservation programmes.

Endangered
/ɪnˈdeɪndʒərd/
adj
Có nguy cơ tuyệt chủng
The sea turtle is an endangered species.

Creature
/ˈkriːtʃər/
n
Sinh vật
The mouse is a shy, nocturnal creature.

Save
/seɪv/
v
Cứu, tiết kiệm
To protect the environment, we should save energy, reduce pollution, and preserve our natural resources.

Protect
/prəˈtekt/
v
Bảo vệ
Students understand the need for protecting the environment because they know it’s really about the future health and happiness of people everywhere.

Recycle
/ˌriːˈsaɪkl/
v
Tái chế
Denmark recycles nearly 85% of its paper.

Destroy
/dɪˈstrɔɪ/
v
Phá hủy
The house was completely destroyed by fire.

Pollute
/pəˈluːt/
v
Làm ô nhiễm
The river has been polluted with toxic waste from local factories.

Use up
/juːz ʌp/
phr. v.
Dùng hết kiệt
Cars use up energy and cause pollution.

Throw away
/θroʊ əˈweɪ/
phr. v.
Vứt bỏ, ném đi
Don’t throw anything away, we try to recycle a lot.

Cut down
/kʌt daʊn/
phr. v.
Chặt bỏ đi, cắt giảm
Cutting down trees affects us and our environment by making floods worse for everyone.

Contaminate
/kənˈtæmɪneɪt/
v
Làm bẩn, đầu độc
The soil has been seriously contaminated.

Threaten
/ˈθretn/
v
Đe dọa
Plastic waste threatens our marine environment.

Dump
/dʌmp/
v
Vứt bỏ, đổ
Old washing machines have been dumped near the beach.

Leak
/liːk/
v
Rò rỉ
The tank had leaked a small amount of water.

Die out
/daɪ aʊt/
phr. v.
Tuyệt chủng, chết hết
There might have been a change in the climate of a particular region, and the plants or animals on which the species lived could have died out because of the change in the weather.

Renewable energy
/rɪˈnjuːəbl ˈenərdʒi/
compound n.
Năng lượng tái sinh
Renewable energy is energy which comes from natural resources such as sunlight, wind, rain, tides, and geothermal heat.

Nuclear Energy
/ˈnjuːkliər ˈenərdʒi/
compound n.
Năng lượng nguyên tử
A major advantage of nuclear energy is that it doesn't put carbon dioxide (CO2) into the atmosphere.

Solar energy
/ˈsəʊlər ˈenərdʒi/
compound n.
Năng lượng mặt trời
Solar energy technologies use the sun's energy and light to provide heat and electricity for homes, businesses, and industry.

Forest fire
/ˈfɔːrɪst ˈfaɪər/
n
Cháy rừng
Prime Minister Nguyen Tan Dung has issued an order asking ministries, industries and localities to take drastic measures to prevent forest fires.

Disaster
/dɪˈzæstər/
n
Thảm họa
Thousands of animals died in the environmental disaster.

Extinction
/ɪkˈstɪŋkʃn/
n
Sự tuyệt chủng
We know of several mass extinctions in the earth's history.

Deforestation
/ˌdiːˌfɔːrɪˈsteɪʃn/
n
Nạn phá rừng
Human activities, particularly agriculture and deforestation, have increased erosion rates.

Famine
/ˈfæmɪn/
n
Nạn đói
The Irish Famine of 1846-50 took as many as a million lives from hunger and disease.

Oil slick
/ɔɪl slɪk/
compound n.
Tràn dầu
Oil slicks cause untold damage to algae, seaweed, plant life, fish, birds, sea mammals, shellfish, and the soil and rocks on beaches.

Dust
/dʌst/
n
Bụi bẩn
Do not inhale the dust, it's dangerous.

Pollution
/pəˈluːʃn/
n
Sự ô nhiễm
Pollution is caused when harmful or poisonous substances are released into the air, rivers, seas, animals, plants or even our bodies.

Climate change
/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/
compound n.
Biến đổi khí hậu
Climate change is now widely recognized as the major environmental problem facing the globe.

Greenhouse effect
/ˈɡriːnhaʊs ɪˈfekt/
compound n.
Hiệu ứng nhà kính
We are all beginning to experience global warming due to the enhanced greenhouse effect.

Earthquake
/ˈɜːθkweɪk/
n
Động đất
The earthquake measured 6.8 on the Richter scale.

Global warming
/ɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ/
compound n.
Hiện tượng ấm lên toàn cầu
There is growing evidence that current global warming is human-caused and that it is having widespread impacts.

Drought
/draʊt/
n
Hạn hán
The country's entire grain harvest has been hit by drought.

Volcanic eruption
/vɒlˈkænɪk ɪˈrʌptʃn/
compound n.
Sự phun trào của núi lửa
Erupting volcanoes can pose many hazards, not only in the immediate vicinity of the eruption.

Tsunami
/tsuːˈnɑːmi/
n
Sóng thần
These people are from 3 villages affected by the tsunami.

Flood
/flʌd/
n
Lũ lụt
The heavy rain has caused floods in many parts of the country.

Typhoon
/taɪˈfuːn/
n
Bão nhiệt đới
Almost 70 % of the island's total rainfall occurs during the summer typhoon months.

Acid rain
/ˈæsɪd reɪn/
compound n.
Mưa axít
The governments of both the USA and Canada are trying to solve the problems caused by acid rain in a number of ways.

Storm
/stɔːrm/
n
Bão
I think we're in for a storm.

Tornado
/tɔːrˈneɪdoʊ/
n
Lốc xoáy
Tornadoes ripped through the Southern United States yesterday.
Practice Quiz
Chúng ta cùng làm bài luyện tập dưới đây để củng cố các từ vừa học nhé!

loading...
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 04-09-2015
Bài viết: 1783
• Điểm thành tích: 155
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 879
_No Comment_
Gửi lúc: 10:06:42 ngày 07-07-2022
Ngày tham gia: 26-03-2020
Bài viết: 405
• Điểm thành tích: 9
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 487
_no comment_
Gửi lúc: 15:09:28 ngày 29-06-2022
What tờ heo
Ngày tham gia: 24-04-2018
Bài viết: 536
• Điểm thành tích: 46
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 314
YES_COMMENT
Gửi lúc: 13:30:25 ngày 26-05-2022
dat@258 , a06bef , 3739724623 , 02012007,trunglequydon123@gmail.com ,13102011phu ,A06BEF
Ngày tham gia: 26-06-2018
Bài viết: 2039
• Điểm thành tích: 1616
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 668
ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 21:31:00 ngày 10-05-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(
Ngày tham gia: 18-03-2018
Bài viết: 5012
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 838
Nhập nội dung phản hồi... (Bạn chỉ có 1 lần đăng phản hồi cho bài học này | Nội dung phản hồi ít nhất 10 kí tự)
Gửi lúc: 12:56:20 ngày 11-03-2022
✨✧ʀιʀιcнιʏo sнιʀᴀκιιɴ✧✨
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.414.149
  Thành viên mới nhất:
  madgefk11
  Đang trực tuyến: 236

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng