Vocabulary - Objects in the classroom

Học từ vựng
Chủ đề: Các đồ vật trong lớp học
227016
16082

Vocabulary - Places in a house

Học từ vựng
Chủ đề: Các vị trí trong nhà
81173
13271

Vocabulary - Places around the town

Học từ vựng
Chủ đề: Các địa điểm xung quanh thành phố
277828
10763

Vocabulary - Nationalities and Languages

Học từ vựng
Chủ đề: Các từ chỉ Quốc tịch và Ngôn ngữ
5843
10631

Grammar

Học ngữ pháp
Chủ đề: Động từ "to be" ở dạng phủ định và câu hỏi
25649
10159

Reading

Học đọc
Chủ đề: Những người bạn ở văn phòng
177009
9603

Listening

Học nghe
Chủ đề: Những vị trí trong nhà và trong thành phố
188070
8833

Writing

Học viết
Chủ đề: Mọi người trong nhà
213857
66256

Pronunciation

Học Phát Âm
Các âm: (/ɪ/, /i:/, /æ/, /e/, /ʌ/, /ɑ:/)
189253
7410

Speaking

Học nói - chủ đề: Mọi người trong thị trấn
229627
22198

Test

Bài kiểm tra
297734
20937

Chờ chấm điểm...

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.211.125
  Thành viên mới nhất:
  nguyenhuongwru95a26c
  Đang trực tuyến: 286
  Đóng