Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Vocabulary - sách mới
3. Match each verb in column A with a phrase in column B.
(Ghép động từ ở cột A với một cụm từ ở cột B.)
AB
1. meet- into space
2. make- face-to-face
3. exchange- inventions
4. fly- from science and technology
5. move- information
6. benefit- round the sun
Giải thích:
1. meet face-to-face (gặp mặt trực tiếp)
2. make inventions (tạo ra các phát minh)
3. exchange information (trao đổi thông tin)
4. fly into space (bay vào vũ trụ)
5. move round the sun (di chuyển quanh mặt trời)
6. benefit from science and technology (lợi ích từ khoa học và công nghệ)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.640
  Thành viên mới nhất:
  Superchipslfj
  Đang trực tuyến: 540
  Đóng