Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 12 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Writing - Solar energy
(Nghe - Năng lượng mặt trời)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing - sách mới
5. Write meaningful sentences about the pros and cons of solar energy. Use the words given.
(Viết câu có ý nghĩa về những ưu và khuyết điểm của năng lượng mặt trời. Sử dụng các từ cho sẵn.)
1.
solar energy/ come directly/ sun/ renewable energy source/ sustainable/.
Đáp án: Solar energy comes directly from the sun and this renewable energy source is sustainable.
(Năng lượng mặt trời đến trực tiếp từ mặt trời và nguồn năng lượng tái tạo này là bền vững.)
2.
this type/ energy/ environmentally friendly/ not cause pollution/.
Đáp án: This type of energy is environmentally friendly and does not cause pollution.
(Loại năng lượng này thân thiện với môi trường và không gây ô nhiễm.)
3.
solar energy/ available everywhere/ very quiet/ devices/ not have moving parts/.
Đáp án: Solar energy is available everywhere and is very quiet because solar energy/its devices do not have any moving parts.
(Năng lượng mặt trời có sẵn ở khắp mọi nơi và rất yên tĩnh vì thiết bị tạo năng lượng mặt trời/tạo ra nó không có bất kỳ bộ phận chuyển động nào.)
4.
solar panels/ expensive/ use rare/ special materials/ technology/ store solar energy/ costly/.
Đáp án: Solar panels are expensive as they use rare and special materials, and the technology used to store solar energy is costly.
(Các tấm pin năng lượng mặt trời rất đắt vì chúng sử dụng các vật liệu hiếm và đặc biệt, và công nghệ được sử dụng để lưu trữ năng lượng mặt trời là tốn kém.)
5.
solar energy/ not always available/ access/ sunlight/ limited/ certain times/.
Đáp án: Solar energy is not always available since access to sunlight is limited at certain times.
(Năng lượng mặt trời không phải lúc nào cũng có sẵn bởi vì việc tiếp cận nguồn ánh sáng mặt trời chỉ giới hạn vào những thời điểm nhất định.)
6.
although/ greener/ fossil fuels/ production/ solar panels/ emit/ greenhouse gases/.
Đáp án: Although it is greener than fossil fuels, the production of solar panels may emit some greenhouse gases.
(Mặc dù xanh hơn/tốt cho môi trường hơn nhiên liệu hóa thạch, nhưng việc sản xuất các tấm pin mặt trời có thể phát thải ra một số khí thải nhà kính.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.171.506
  Thành viên mới nhất:
  JasonReuby
  Đang trực tuyến: 563
  Đóng