Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 12 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Speaking - Historical figures
(Nói - Các nhân vật lịch sử)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking - sách mới
3. Work with a partner. Use the information in the table below or your own ideas to make a conversation about one of the historical figures.
(Làm việc cùng người bạn. Sử dụng các thông tin trong bảng dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để tạo một cuộc trò chuyện về một trong những nhân vật lịch sử.)
People & facts (Con người và các sự thật)Reasons for being respected (Lý do được kính trọng)
1. The Trung Sisters/Two Ladies Trung (AD 14-43) (Hai Bà Trưng - 14-43 Sau công nguyên)
- National heroines, leaders of Trung Sisters 'uprising/first national uprising against the Han invaders (AD 40-43) (Anh hùng dân tộc, lãnh đạo của phong trào nổi dậy Hai Bà Trưng/ phong trào toàn quốc nổi dậy đầu tiên chống lại quân xâm lược nhà Hán)
- Freed the country; Trung Trac became Queen; Trung Nhi - top adviser (AD 40) (Giải phóng đất nước; Trưng Trắc trở thành Nữ vương, Trưng Nhị - quân sư tối cao)
- Bravery and perseverance (Lòng can đảm và tính kiên trì)
- First female rulers of the nation (những phụ nữ đầu tiên nắm quyền cai quản đất nước)
2. Lady Trieu (Trieu Thi Trinh) (AD 226-248) (Bà Triệu Thị Trinh - 226-248 Sau công nguyên)
- Courageous female warrior (Nữ chiến binh can đảm)
- Leader of the Vietnamese people against the Wu invaders (AD 248) (Lãnh đạo người dân Việt Nam chống quân xâm lược nhà Ngô - năm 248 Sau công nguyên)
- Image of a brave warrior going into battles on an elephant (Hình ảnh chiến binh dũng cảm đánh trận trên mình voi)
- Given the honorary title 'Most Noble, Courageous and Virtuous Lady' by King Ly Nam De (AD 503-548) (Được vua Lý Nam Đế ban tặng danh hiệu cao quý 'Người phụ nữ đáng kính, can đảm và tiết hạnh nhất - năm 503-548 Sau công nguyên)
3. Emperor Quang Trung (1753-1792) (Vua Quang Trung)
- National hero (Anh hùng dân tộc)
- Leader of the Vietnamese people against the Qing invaders (1788-1789) (Lãnh đạo người dân Việt Nam chiến đấu chống quân xâm lược nhà Thanh)
- Very talented political and military leader (nhà lãnh đạo quân sự và chính trị rất tài ba)
- Economic and educational reforms (Các cải cách giáo dục và kinh tế)
Bài hội thoại mẫu:
Richard:
Hi Lan. Have you chosen who to talk about in your presentation this Friday?
(Chào Lan. Bạn đã chọn nói về nhân vật nào trong buổi thuyết trình vào thứ Sáu này chưa?)
Lan:
Yes, I have.
(Có, mình đã chọn rồi.)
I'm going to talk about a Vietnamese national hero – Emperor Quang Trung.
(Mình định nói về một anh hùng dân tộc của Việt Nam - Vua Quang Trung.)
Do you know him?
(Bạn có biết ông ấy không?)
Richard:
I've heard of him but I don't know much about him.
(Mình có nghe về ông ấy nhưng không biết rõ lắm.)
Can you tell me more?
(Bạn có thể nói thêm cho mình biết được không?)
Lan:
Certainly. He was a very talented political and military leader.
(Được chứ. Ông ấy là một lãnh đạo quân sự và chính trị rất tài ba.)
He was the leader of the Vietnamese people in the war against the Qing invaders from 1788 to 1789.
(Ông lãnh đạo người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Thanh từ năm 1788 đến năm 1789.)
Richard:
Wow, such a big man!
(Ồ, ông quả là một người vĩ đại!)
When was he born?
(Ông sinh ra khi nào?)
Lan:
He was born in 1753 and died in 1792.
(Ông sinh năm 1753 và mất năm 1792.)
Richard:
He only lived for 39 years.
(Ông chỉ sống có 39 năm.)
That's quite short.
(Ngắn ngủi quá nhỉ.)
Lan:
Yes, but he introduced some very crucial economic and educational reforms to Vietnam.
(Đúng rồi, nhưng ông là người đã đưa ra nhiều cải cách giáo dục và kinh tế rất quan trọng tại Việt Nam.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.171.506
  Thành viên mới nhất:
  JasonReuby
  Đang trực tuyến: 621
  Đóng