Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 12 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Counter-urbanisation
(Đọc hiểu - Phản đô thị hóa)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading - sách mới
2. Read the text again and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG), and tick the correct box.
(Đọc lại bài đọc và xét xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không có thông tin (NG), và đánh dấu vào ô đúng.)
1.
Urbanisation and counter-urbanisation are two opposite trends.
(Đô thị hóa và phản đối đô thị hóa là hai xu hướng đối lập.)
Đáp án: T
Giải thích: Dựa vào thông tin trong bài đọc 'While urbanisation has led to fast urban growth, counter-urbanisation has resulted in the opposite situation.' nên đáp án là T.
2.
City dwellers look for houses in rural or suburban areas just because they are cheap.
(Những người dân ở thành phố tìm kiếm những ngôi nhà ở khu vực nông thôn hoặc ngoại thành chỉ vì chúng rẻ tiền.)
Đáp án: F
Giải thích: Dựa vào thông tin trong bài 'Trying to avoid overcrowded inner cities, city dwellers look for larger, cleaner and quieter houses with more land at cheaper prices in rural or suburban areas. They want to escape the air and noise pollution, and the crime in inner cities.' Vậy lý do những người dân ở thành phố tìm kiếm những ngôi nhà ở khu vực nông thôn hoặc ngoại thành không chỉ vì chúng rẻ tiền mà vì họ muốn thoát khỏi ô nhiễm và tình trạng tội phạm ở nội thành. Vậy đáp án là F.
3.
Shrinking cities still face high rates of crime.
(Các thành phố thu hẹp vẫn phải đối mặt với tỉ lệ tội phạm cao.)
Đáp án: NG
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
When populations decline, cities spend less money on maintaining infrastructure.
(Khi dân số giảm, các thành phố chi tiêu ít tiền hơn để duy trì cơ sở hạ tầng.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Country villages quickly lose their unique character and charm when they become urbanised and grow fast.
(Những ngôi làng quê nhanh chóng mất đi bản sắc riêng và nét duyên dáng của chúng khi chúng trở thành đô thị hóa và phát triển nhanh.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Governments should offer immediate short-term solutions to make life sustainable for both urban and rural inhabitants.
(Chính phủ nên đưa ra các giải pháp ngắn hạn ngay lập tức để làm cho cuộc sống người dân cả thành thị và nông thôn bền vững hơn.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.171.506
  Thành viên mới nhất:
  JasonReuby
  Đang trực tuyến: 651
  Đóng