Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 12 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Counter-urbanisation
(Đọc hiểu - Phản đô thị hóa)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading - sách mới
1. Read the text about the causes and effects of counter-urbanisation.
(Đọc văn bản về các nguyên nhân và ảnh hưởng của phản đô thị hóa.)
While urbanisation has led to fast urban growth, counter-urbanisation has resulted in the opposite situation.
(Trong khi đô thị hóa dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của đô thị, thì phản đô thị hóa dẫn đến tình trạng đối lập.)
Counter-urbanisation happens when a great number of people move from urban areas into rural areas.
(Phản đô thị hóa xảy ra khi một số lượng lớn người di cư từ khu vực thành thị ra các vùng nông thôn.)
This phenomenon is linked to the 'push' and 'pull' factors of migration.
(Hiện tượng này liên quan đến các yếu tố 'đẩy' và 'kéo' của việc di cư.)
Trying to avoid overcrowded inner cities, city dwellers look for larger, cleaner and quieter houses with more land at cheaper prices in rural or suburban areas.
(Cố gắng tránh khỏi nội thành đông đúc, người dân thành phố tìm kiếm những ngôi nhà lớn hơn, sạch hơn, và yên tĩnh hơn, có nhiều không gian hơn và giá rẻ hơn ở khu vực nông thôn và ngoại ô.)
They want to escape the air and noise pollution, and the crime in inner cities.
(Họ muốn thoát khỏi ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn và tội phạm ở các nội thành thành phố.)
However, counter-urbanisation causes serious problems in the shrinking cities.
(Tuy nhiên, phản đô thị hóa gây ra những vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố đang co hẹp.)
These cities face severe economic strain and a sharp increase in poverty.
(Những thành phố này đối mặt với những căng thẳng kinh tế trầm trọng và sự gia tăng mạnh tình trạng nghèo đói.)
Despite declining populations, they still have to spend money maintaining infrastructure, such as roads, sanitation, public transport, etc., built for a much larger population.
(Mặc dù dân số đang giảm, họ vẫn phải tiêu tiền cho việc duy trì cơ sở hạ tầng như đường sá, vệ sinh, phương tiện công cộng ... được xây dựng cho lượng dân số lớn hơn.)
Meanwhile, villages in the countryside become increasingly urbanised, grow fast and soon lose their uniqueness and charm.
(Trong khi đó, những ngôi làng ở nông thôn ngày càng trở nên đô thị hóa, phát triển nhanh chóng và nhanh chóng mất đi tính độc đáo và quyến rũ của chúng.)
Local prices go up because city migrants have more money.
(Giá cả ở địa phương tăng lên bởi vì người nhập cư từ thành phố có nhiều tiền hơn.)
They earn money from well-paid city jobs and high-valued city properties.
(Họ kiếm được tiền từ công việc thành phố được trả lương cao và nhà đất của thành phố có giá trị cao.)
Villagers often find it more and more difficult to earn a living and provide for their families.
(Người dân ở các ngôi làng thường thấy ngày càng khó kiếm sống và cung cấp cho gia đình của họ.)
Counter-urbanisation has caused many negative effects.
(Phản đô thị hóa là nguyên nhân gây nhiều tác động tiêu cực.)
Governments should find urgent short-term solutions before implementing a long-term comprehensive programme to make life sustainable for people in both urban and rural areas.
(Chính phủ cần tìm giải pháp ngắn hạn khẩn cấp trước khi thực hiện một chương trình toàn diện dài hạn nhằm làm cho cuộc sống của người dân ở cả khu thành thị và nông thôn bền vững.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.171.506
  Thành viên mới nhất:
  JasonReuby
  Đang trực tuyến: 621
  Đóng