Phần 1: Language
(Review 1 - Lớp 12 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 12 - Grammar - sách mới
5. Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous.
(Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)
I (1. walk) ________ home from school one day when I (2. see) ________ an elderly woman.
(Vào một ngày tôi đang đi bộ về nhà từ trường khi tôi thấy một bà lão.)
She (3. stand) ________ on the curb of the pavement, nervously looking up and down the heavy traffic in the street.
(Bà lão đang đứng trên lề đường, vẻ nhìn lo lắng dòng xe qua lại đông đúc trên phố.)
When I finally (4. come) ________ to where she was standing, I (5. realise) ________ that she was blind.
(Khi tôi tới được nơi bà đang đứng, tôi nhận ra rằng bà bị mù.)
I (6. stop) ________ , (7. help) ________ her cross the road and (8. lead) ________ her to her home.
(Tôi dừng lại, giúp bà băng qua đường và đưa bà về nhà của bà.)
Later on, I (9. meet) ________ my mother, who (10. wait) ________ for me at the gate.
(Sau đó, tôi gặp mẹ tôi đang chờ tôi ở cổng.)
She (11. say) ________ she (12. worry) ________ about me and (13. wonder) ________ why I was so late.
(Mẹ nói rằng mẹ lo lắng về tôi và thắc mắc tại sao tôi về muộn thế.)
Đáp án:
1. was walking
2. saw
3. was standing
4. came
5. realised
6. stopped
7. helped
8. led
9. met
10. was waiting
11. said
12. was worrying
13. wondered
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.170.972
  Thành viên mới nhất:
  anastasiaug18
  Đang trực tuyến: 343
  Đóng