Phần 1: Language
(Review 1 - Lớp 12 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 12 - Grammar - sách mới
4. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box.
(Hoàn thành các câu, sử dụng dạng đúng của động từ trong khung.)
offer (gợi ý, đề xuất)
come (đến, về)
provide (cung cấp)
complete (hoàn thành)
join (tham gia)
1.
Our class monitor Manh Tung insisted that everyone ________ the three-day tour of Sa Pa.
(Lớp trưởng của chúng tôi khăng khăng rằng mọi người ________ chuyến đi ba ngày tới Sa Pa.)
Đáp án: (should) join
Giải thích: Xét về nghĩa, 'join' phù hợp với câu. Sau 'insist that + chủ ngữ' chúng ta dùng 'should + V' hoặc 'V'.
2.
It is recommended that students ________ their research on urbanisation before they start the class project.
(Mọi người khuyên rằng học sinh ________ nghiên cứu về đô thị hóa trước khi họ bắt đầu dự án tại lớp.)
Đáp án: (should) complete
Giải thích: Xét về nghĩa, 'complete' phù hợp với câu. Sau 'It is recommended that + chủ ngữ' là 'should + V' hoặc 'V' nên 'complete' được chuyển thành 'should complete' hoặc giữ nguyên.
3.
My parents suggested that my elder brother ________ back to my home village after graduating from university to help the community.
(Bố mẹ tôi gợi ý anh trai tôi ________ về làng quê sau khi tốt nghiệp đại học để giúp cộng đồng.)
Đáp án: (should) come
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
It is essential that cities ________ access to facilities that many rural areas cannot provide.
(Điều cần thiết là các thành phố ________ tiếp cận với các trang thiết bị mà nhiều vùng nông thôn không thể cung cấp.)
Đáp án: (should) offer
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
It is desirable that villagers ________ with better services, education and job opportunities.
(Điều mong đợi là người dân làng _________ các dịch vụ, giáo dục và cơ hội việc làm tốt hơn.)
Đáp án: (should) be provided
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.171.506
  Thành viên mới nhất:
  JasonReuby
  Đang trực tuyến: 563
  Đóng