Phần 1: Language
(Review 1 - Lớp 12 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 12 - Vocabulary - sách mới
2. Match the words on the left with the words on the right to form compound adjectives. Then use them to complete the sentences.
(Nối các từ bên trái với những từ ở bên phải để tạo thành tính từ ghép. Sau đó sử dụng chúng để hoàn thành câu.)
well (tốt đẹp)
long (dài)
world (thế giới)
thought (suy nghĩ)
off (xuống)
wide (rộng rãi)
provoking (khơi gợi)
peak (đạt đỉnh)
term (kì hạn)
planned (có kế hoạch)
1.
The speaker's ________ presentation led to an interesting debate on urbanisation and sustainable development.
(Bài thuyết trình ________ của người thuyết trình đã dẫn tới một cuộc tranh luận thú vị về đô thị hóa và phát triển bền vững.)
Đáp án: thought-provoking
Giải thích: Xét về nghĩa 'thought' kết hợp với 'provoking' thành 'thought-provoking' (khơi gợi suy nghĩ) phù hợp để điền vào chỗ trống.
2.
We'll pay less if we use ________ electricity.
(Chúng ta sẽ trả ít tiền hơn nếu sử dụng điện ________.)
Đáp án: off-peak
Giải thích: Xét về nghĩa, từ 'off' kết hợp với 'peak' thành 'off-peak' (ngoài giờ cao điểm) phù hợp để điền vào chỗ trống.
3.
My parents prefer living in a place with a ________ infrastructure and plenty of green space.
(Cha mẹ tôi thích sống ở một nơi có cơ sở hạ tầng ________ và có nhiều không gian xanh.)
Đáp án: well-planned
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
If we can keep track of our carbon footprint, our green lifestyle will have _________ environmental benefits.
(Nếu chúng ta có thể theo dõi lượng carbon của mình, lối sống xanh của chúng ta sẽ có những lợi ích ________ từ môi trường.)
Đáp án: long-term
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The story of Larry Stewart has attracted ________ attention.
(Câu chuyện của Larry Stewart đã thu hút sự chú ý ________.)
Đáp án: worldwide
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.170.972
  Thành viên mới nhất:
  Garlandagept
  Đang trực tuyến: 629
  Đóng