Phần 1: Language
(Review 1 - Lớp 12 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 12 - Vocabulary - sách mới
1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences.
(Sử dụng dạng đúng của các từ trong khung để hoàn thành câu.)
urbanise (đô thị hóa)
dispose (vứt bỏ)
respect (tôn trọng)
industrialise (công nghiệp hóa)
distinguish (phân biệt, đặc biệt)
preserve (bảo tồn)
1.
The _________ of natural resources is essential in today's economic and technological development.
(________ các tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay.)
Đáp án: preservation
Giải thích: Xét về nghĩa từ 'preserve' phù hợp. Vì chỗ trống cần điền danh từ nên 'preserve' được chuyển thành 'preservation'.
2.
Ladies and gentlemen, may I introduce our ________ guest?
(Thưa quý vị, tôi có thể giới thiệu khách mời ________ của chúng ta không?)
Đáp án: distinguished
Giải thích: Xét về nghĩa từ 'distinguish' phù hợp. Chỗ trống cần điền tính từ nên chúng ta thêm -ed vào sau 'distinguish' thành 'distinguished'.
3.
The principal of our school is a highly ________ man.
(Hiệu trưởng của trường chúng tôi là một người đàn ông đáng ________.)
Đáp án: respectable/respected
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Rapid ________ may lead to a shortage of livable housing, traffic congestion, and air pollution in urban areas.
(________ nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ở khu vực thành thị.)
Đáp án: urbanisation
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Proper ________ of harmful chemicals can prevent air and water pollution.
(________ đúng cách các hóa chất độc hại có thể ngăn ngừa sự ô nhiễm không khí và nước.)
Đáp án: disposal
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
The government has proposed new measures to boost ________ in the country.
(Chính phủ đã đề xuất các biện pháp mới để thúc đẩy ________ tại quốc gia.)
Đáp án: industrialisation
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.171.506
  Thành viên mới nhất:
  JasonReuby
  Đang trực tuyến: 563
  Đóng