Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 11 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing - sách mới

5. Read the advertisements and choose one of the language schools you want to attend to improve your English.
(Hãy đọc những phần quảng cáo rồi chọn một trong những trường dạy ngôn ngữ em muốn theo học để nâng cao vốn tiếng Anh của mình.)
After reading the advertisements and considering them carefully, I think I will attend the Academy of Foreign Languages to improve my English.
(Sau khi đọc các bài quảng cáo và cân nhắc cẩn thận, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tham gia vào Học viện Ngoại ngữ để cải thiện tiếng Anh của tôi.)
The Academy of Foreign Languages has many different English courses available for different levels, from elementary to intermediate classes.
(Học viện Ngoại ngữ có nhiều khóa học tiếng Anh khác nhau dành cho các cấp độ khác nhau từ các lớp sơ cấp, cơ bản đến trung cấp.)
I can choose the most appropriate course for myself.
(Tôi có thể chọn khóa học phù hợp nhất cho bản thân mình.)
In addition to English courses, there are also many other language courses such as French, Chinese and Japanese. I can learn other languages as well if I want.
(Ngoài các khóa học tiếng Anh, ở đây cũng có nhiều khóa học ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung, và tiếng Nhật. Tôi có thể học thêm các ngôn ngữ khác nếu tôi muốn.)
Besides that, study time in the evening is also very suitable for me.
(Bên cạnh đó, thời gian học vào buổi tối cũng rất phù hợp với tôi.)
The most important thing is that Academy’s location is very near my house. It’s very convenient, so I can save time.
(Điều quan trọng nhất là địa chỉ của Học viện rất gần nhà tôi. Rất thuận tiện, vì vậy tôi có thể tiết kiệm thời gian của mình.)
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES (Học viện ngoại ngữ)ENGLISH LANGUAGE CENTRE (Trung tâm Ngôn ngữ Anh)
Study English, French, Chinese or Japanese in the morning & evening. (Học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật vào buổi sáng và buổi tối.)
Places available in elementary/ pre-intermediate/ intermediate classes. (Còn chỗ cho các lớp trình độ sơ cấp/ tiền trung cấp/ trung cấp.)
For further information, contact us (Để có thêm thông tin, liên hệ chúng tôi):
Phone: (04) 5555339 (Điện thoại: (04) 5555339)
Address: Mr Bill Weston, 26 Thai Ha St. Ha Noi (Địa chỉ: Ông Bill Weston, số 26 đường Thái Hà, Hà Nội)
Why not learn to speak English with native speakers? (Tại sao không học nói tiếng Anh với người bản ngữ?)
We have well-qualified teachers and offer classes in the evening and at weekends. (Chúng tôi có những giáo viên chất lượng cao và cung cấp các lớp học vào buổi tối và vào những ngày cuối tuần.)
For more information, write to (Để có thêm thông tin, gửi thư cho):
Ms Helen Smith, 218 Tay Son St. Ha Noi (Cô Helen Smith, 218 đường Tây Sơn, Hà Nội)