Bài 31 - Consonant /tʃ/ (Phụ âm /tʃ/)

Unit 31

Consonant /tʃ/
(Phụ âm /tʃ/)

Introduction

/tʃ/ is the voiceless consonant sound.
To make this sound, begin to make /t/, then move your tongue back and away from the roof of the mouth as you say /ʃ/.
Don't use your voice to say /tʃ/......./tʃ/.
Let's see some examples

Shop /ʃɑːp/ - Chop /tʃɑːp/
Ship /ʃɪp/ - Cheap /tʃiːp/
Wash /wɑːʃ/ - Watch /wɑːtʃ/

Child /tʃaɪld/
Chips /tʃɪps/
Catch /kætʃ/
Change/tʃeɪndʒ/
Cheese /tʃiːz/

Chicken /ˈtʃɪkɪn/
Question/ˈkwestʃən/
Sandwich /ˈsænwɪtʃ/
Cherry/ˈtʃeri/
Chocolate /tʃɔːklət/

Why don't you sit the chair?
/waɪ dəʊnt juː sɪt ɪn ðə tʃer/

Which one do you choose?
/wɪtʃ wʌn du juː tʃuːz/
I’ll have a cheese sandwich.
/aɪl həv ə tʃiːz ˈsænwɪtʃ/
Any questions for me, please.
/ˈeni ˈkwestʃənz fər mi pliːz/

The picture in the kitchen is by Czech artist.
/ˈðə ˈpɪktʃər ɪn ðə ˈkɪtʃɪn ɪz baɪ tʃek ˈˈɑːrtɪst/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
chain /tʃeɪn/ dây xích
nature /ˈneɪtʃə(r)/ tự nhiên
question /ˈkwestʃən/ câu hỏi
church /tʃɜːtʃ/ nhà thờ
match /mætʃ/ trận đấu
cherry /ˈtʃeri/ màu đỏ anh đào
chip /tʃip/ mảnh vỡ
cheap /tʃiːp/ rẻ
chop /tʃɒp/ chán nản
catch /kætʃ/ sự bắt, nắm lấy
watch /wɒtʃ/ đồng hồ
chin /tʃɪn/ cằm
choose /tʃuːz/ chọn lựa
which /wɪtʃ/ cái nào
much /mʌtʃ/ nhiều
check /tʃek/ kiểm tra
cheaper /'tʃiːpər/ rẻ hơn
lunch /lʌntʃ/ bữa ăn trưa
Identify the letters which are pronounced /tʃ/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /tʃ/)
1. "c" được phát âm là /tʃ/
Examples Transcription Listen Meaning
cello /ˈtʃeləʊ/ đàn Viôlôngxen
concerto /kənˈtʃɜːtəʊ/ bản hòa tấu
2. "t" được phát âm là /tʃ/
Examples Transcription Listen Meaning
century /ˈsentʃəri/ thế kỷ
natural /ˈnætʃərəl/ thuộc tự nhiên
culture /ˈkʌltʃə(r)/ văn hóa
future /'fjuːtʃə(r)/ tương lai
lecture /'lektʃə(r)/ bài giảng
nurture /ˈnɜːtʃə(r)/ sự nuôi dưỡng
picture /ˈpɪktʃə(r)/ bức tranh
miniature /ˈmɪnɪtʃə(r)/ mô hình
literature /ˈlɪtrətʃər/ văn chương
temperature /ˈtemprətʃə(r)/ nhiệt độ
3. "ch" được phát âm là /tʃ/
Examples Transcription Listen Meaning
cheap /tʃiːp/ rẻ
chicken /ˈtʃɪkɪn/ con gà
child /tʃaɪld/ đứa trẻ
Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ người Trung Quốc
chimney /ˈtʃɪmni/ ống khói
chalk /tʃɔːk/ phấn viết
chat /tʃæt/ nói chuyện phiếm
cheer /tʃɪə(r)/ hoan hô
chest /tʃest/ lồng ngực
chin /tʃɪn/ cái cằm
choose /tʃuːz/ chọn lựa
church /tʃɜːtʃ/ nhà thờ
channel /ˈtʃænəl/ eo biển
cherish /ˈtʃerɪʃ/ âu yếm
chocolate /ˈtʃɒklət/ sô cô la
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 31-08-2018
Bài viết: 1177
• Điểm thành tích: 47
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 269
- Good and quality lesson! xD :3
Gửi lúc: 11:21:14 ngày 25-07-2020
Ngày tham gia: 30-05-2014
Bài viết: 41
• Điểm thành tích: 363
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 330
#@!#$@#%^$^&&&&&&&&&
Gửi lúc: 21:55:25 ngày 26-06-2020
Ngày tham gia: 02-10-2017
Bài viết: 3408
• Điểm thành tích: 2695
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 637
lenguyenminhhai muôn năm
Gửi lúc: 16:13:27 ngày 22-12-2019
Ngày tham gia: 12-12-2011
Bài viết: 2212
• Điểm thành tích: 63
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 463
Green_Wind muôn năm :)
Gửi lúc: 20:23:45 ngày 21-10-2019
chao moi nguoi
Ngày tham gia: 24-06-2018
Bài viết: 2108
• Điểm thành tích: 190
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 547
_No Comment_
Gửi lúc: 16:14:15 ngày 16-09-2019
###_______~KingT~_______KT
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.242.915
  Thành viên mới nhất:
  nhutrangvanyen2cb7
  Đang trực tuyến: 274

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng