Bài 28 - Consonant /z/ (Phụ âm /z/)

Unit 28

Consonant /z/
(Phụ âm /z/)

Introduction

/z/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /s/ first
then use the voice to say /z/ ....../z/

Zoo /zuː/
Rose /rəʊz/
Zip /zɪp/
Noise /nɔɪz/
Cause /kɔːz/

zero /ˈzɪrəʊ/
Easy /ˈiːzi/
Music /'mjuːzɪk/
Result /rɪˈzʌlt/
Example /ɪɡˈzæmpl/

He loves his new toys.
/hi lʌvz hɪz nju: tɔɪz/
She’s my friend’s cousin.
/ʃiz maɪ frendz ˈkʌzn/
My favourite music is jazz.
/maɪ ˈfeɪvərɪt 'mju:zɪk ɪz dʒæz/
What time does the zoo close?
/wʌt taɪm dʌz ðə zu: kləʊz/
Susan’s cousin leaves on Wednesday.
/'su:znz ˈkʌzn li:vz ɔːn ˈwenzdeɪ/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
rise /raɪz/ sự tăng lên
zero /ˈzɪərəʊ/ số 0
music /ˈmjuːzɪk/ âm nhạc
roses /roʊziz/ hoa hồng
buzz /bʌz/ tiếng vo ve, rì rì
zoo /zuː/ vườn thú
zip /zɪp/ tiếng rít (như xé vải)
peas /pɪːz/ đậu Hà Lan
prize /praɪz/ giải thưởng
surprising /səˈpraɪzɪŋ/ đáng ngạc nhiên
is /ɪz/ thì, là...
noise /nɔɪz/ tiếng ồn
does /dʌz/ làm, thực hiện
amazing /əˈmeɪzɪŋ/ làm kinh ngạc, sửng sốt
these /ðiːz/ những thứ, việc... này
Identify the letters which are pronounced /z/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /z/
1. "s" được phát âm là /z/
1.1 Khi "s" ở bên trong một chữ và đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ u, ia, io
Examples Transcription Listen Meaning
houses /ˈhaʊzɪz/ nhà
nose /nəʊz/ cái mũi
noise /nɔɪz/ tiếng ồn
rise /raɪz/ tăng, nâng lên
lose /luːz/ đánh mất
music /ˈmjuːzɪk/ âm nhạc
closet /ˈklɑːzət/ phòng nhỏ
season /ˈsiːzən/ mùa
result /rɪˈzʌlt/ kết quả
resurrection /ˌrezəˈrekʃn / phục sinh
Ngoại lệ
Examples Transcription Listen Meaning
base /beɪs/ dựa trên, căn cứ
case /keɪs/ trường hợp
basin /ˈbeɪsən/ chậu rửa mặt
loose /luːs/ thả ra
resuscitate /rɪˈsʌsɪteɪt/ làm sống lại
crusade /kruːˈseɪd/ chiến dịch, cuộc vận động lớn
1.2 Khi "s" ở cuối từ một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau một phụ âm không phải f, k, p, t và gh
Examples Transcription Listen Meaning
as /əz/ như, như là
is /ɪz/ thì, là...
his /hɪz/ của anh ấy (từ sở hữu)
pens /penz/ bút
gods /gɒdz/ chúa, thần linh
coins /kɔɪnz/ đồng xu
forms /fɔːrmz/ hình thức
doors /dɔːz/ cửa
pencils /ˈpenslz/ bút chì
windows /'wɪndəʊz/ cửa sổ
Ngoại lệ:
Examples Transcription Listen Meaning
us /ʌs/ chúng tôi
bus /bʌs/ xe búyt
plus /plʌs/ cộng vào
isthmus /ˈɪsməs/ eo đất
apparatus /ˌæpəˈrætəs/ dụng cụ, máy móc
crisis /ˈkraɪsɪs/ cơn khủng hoảng
Christmas /ˈkrɪsməs/ lễ Giáng sinh
2. "x" được phát âm là /z/
Examples Transcription Listen Meaning
xylophone /ˈzaɪləfəʊn/ đàn phiến gỗ, mộc cầm
xenophobia /ˌzenəˈfəʊbiə/ tính bài ngoại
xylem /ˈzaɪləm/ chất gỗ xylem
Lưu ý

có trường hợp "x" phát âm là /gz/

Examples Transcription Listen Meaning
exhaust /ɪgˈzɔːst/ mệt mỏi
exist /ɪg'zɪst/ hiện diện
exam /ɪgˈzæm/ kì thi
example /ɪgˈzɑːmpl/ ví dụ
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 25-05-2017
Bài viết: 1298
• Điểm thành tích: 112
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 200
tamlienkiet
Gửi lúc: 17:02:19 ngày 05-10-2021
๛ℭô đơղツ
Ngày tham gia: 28-07-2016
Bài viết: 7777
• Điểm thành tích: 832
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 780
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 09:49:19 ngày 13-08-2021
Ngày tham gia: 17-01-2019
Bài viết: 2100
• Điểm thành tích: 200
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 356
Laws alone can not secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be spirit of tolerance in the entire population.
Gửi lúc: 08:22:24 ngày 09-08-2021
๖²⁴ʱ℘ĐĐƙɦℴα︵❣
Ngày tham gia: 03-06-2019
Bài viết: 1880
• Điểm thành tích: 170
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 188
_No Comment_
Gửi lúc: 14:04:16 ngày 08-08-2021
Ngày tham gia: 24-09-2016
Bài viết: 448
• Điểm thành tích: 269
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 187
Good lesson
Gửi lúc: 21:02:49 ngày 05-08-2021
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Xin thông báo lịch nghỉ Tết của TiengAnh123 từ hôm nay(28/01) đến hết 6/2(mồng 6 tết)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.373.969
  Thành viên mới nhất:
  nguyentuanhungbn
  Đang trực tuyến: 301

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng