Điểm thành tích là điểm đánh giá quá trình thực hành tiếng Anh của bạn. Để có điểm thành tích, bạn phải tham gia các cuộc thi đấu tiếng Anh được tổ chức thường xuyên trên TiếngAnh123, hoặc tham gia các mục gửi bài cho giáo viên chấm điểm (dịch Anh-Việt, Dịch Việt-Anh, Viết qua tranh, Viết luận, Viết thư phản hồi, Luyện nói tiếng Anh, Luyện đọc đoạn văn) và giành được thứ hạng nhất (3 điểm), nhì (2 điểm), ba (1 điểm). Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia tại chương trình Tiếng Anh Cơ Bản, mỗi lần vượt qua một bài test cuối của bài học là bạn sẽ có ngay 1 điểm thành tích.