Bài giảng
DANH TỪ
41723
60
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TÍNH TỪ
14794
26
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ĐỘNG TỪ
14519
25
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TRẠNG TỪ
10293
21
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ĐẠI TỪ
10588
16
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
MẠO TỪ
10542
16
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ đi kèm với giới từ
33011
21
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Tính từ đi kèm giới từ
13636
20
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
DANH TỪ ĐI KÈM VỚI GIỚI TỪ
13730
14
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
CỤM GIỚI TỪ CỐ ĐỊNH
14984
14
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TIỀN TỐ
12229
16
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
HẬU TỐ
9361
13
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
THÀNH NGỮ
21951
17
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
THÀNH NGỮ (tiếp)
11022
11
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt AS & LIKE
8448
10
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: LAY - LIE, CARRY - BRING - TAKE - FETCH
6275
10
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: SHY - ASHAMED - EMBARRASSED SHADE - SHADOW
4173
11
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
PRICE-COST-VALUE-WORTH-EXPENSE CHILDISH-CHILDLIKE
5255
10
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: SAY - TELL - SPEAK - TALK
5568
10
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
AFFECT - EFFECT, BESIDE - BESIDES, BREATH - BREATHE
4404
10
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
LAUGH - SMILE, SPECIALLY - ESPECIALLY, WEAR - PUT ON - DRESS
3209
10
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ACCEPT - AGREE , DELAY - POSTPONE - CANCEL, CONTAIN - CONSIST OF
3437
10
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
FUN - FUNNY, GO TO BED - SLEEP, VIEW - SCENERY - SCENE - SIGHT
3899
10
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
HISTORIC - HISTORICAL , INJURE - WOUND, MADE OF - MADE FROM , RISE - RAISE
4286
12
Bài tập
Thực hành Unit 25
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.537.282
Thành viên mới nhất:
toantruongpl6
Đang trực tuyến: 190

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,105,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 28/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,180,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 20/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 15/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,180,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 Tối 21/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký