Bài giảng
Unit 1: Nouns
41723
63
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 2: Adjectives
14794
27
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 3: Verbs
14519
26
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 4: Adverbs
10293
22
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 5: Pronouns
10588
17
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 6: Articles
10542
17
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 7: Verbs and prepositions
33011
22
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 8: Adjectives and prepositions
13636
21
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 9: Nouns and prepositions
13730
15
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 10: Fixed prepositional phrases
14984
15
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 11: Prefixes
12229
17
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 12: Suffixes
9361
14
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 13: Idioms (1)
21951
19
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 14: Idioms (2)
11022
12
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 15: Confusing words
8448
11
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 16: Confusing words 2
6275
10
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 18: Confusing words 4
5255
11
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 19: Confusing words 5
5568
11
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 20: Confusing words 6
6610
7
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 21: Confusing words 7
4404
11
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 25
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.778.114
Thành viên mới nhất:
savannahuf16
Đang trực tuyến: 703

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 17/11

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 17/11

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 23/11

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 17/11

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 24/11

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký