Bài giảng
DANH TỪ
41723
63
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TÍNH TỪ
14794
27
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ĐỘNG TỪ
14519
26
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TRẠNG TỪ
10293
22
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ĐẠI TỪ
10588
17
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
MẠO TỪ
10542
17
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ đi kèm với giới từ
33011
22
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Tính từ đi kèm giới từ
13636
21
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
DANH TỪ ĐI KÈM VỚI GIỚI TỪ
13730
15
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
CỤM GIỚI TỪ CỐ ĐỊNH
14984
15
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
TIỀN TỐ
12229
17
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
HẬU TỐ
9361
14
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
THÀNH NGỮ
21951
19
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
THÀNH NGỮ (tiếp)
11022
12
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt AS & LIKE
8448
11
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: LAY - LIE, CARRY - BRING - TAKE - FETCH
6275
10
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: SHY - ASHAMED - EMBARRASSED SHADE - SHADOW
4173
11
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
PRICE-COST-VALUE-WORTH-EXPENSE CHILDISH-CHILDLIKE
5255
11
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Phân biệt: SAY - TELL - SPEAK - TALK
5568
11
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
AFFECT - EFFECT, BESIDE - BESIDES, BREATH - BREATHE
4404
11
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
LAUGH - SMILE, SPECIALLY - ESPECIALLY, WEAR - PUT ON - DRESS
3209
11
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
ACCEPT - AGREE , DELAY - POSTPONE - CANCEL, CONTAIN - CONSIST OF
3437
11
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
FUN - FUNNY, GO TO BED - SLEEP, VIEW - SCENERY - SCENE - SIGHT
3899
11
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
HISTORIC - HISTORICAL , INJURE - WOUND, MADE OF - MADE FROM , RISE - RAISE
4286
13
Bài tập
Thực hành Unit 25
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.999
  Thành viên mới nhất:
  beverlynh60
  Đang trực tuyến: 264

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng