Bài giảng
Unit 1 - Present tenses
49389
49
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 2 - Past tenses
18989
16
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 3 - Future tenses
12900
11
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 5 - To-infinitive
18844
12
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 6: Bare infinitive, Gerund or infinitive
28006
10
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 7 - Modal verbs
18941
11
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 8 - Sentence elements
14892
18
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 9 - Passive Voice 1
17181
32
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 10 - Passive Voice 2
13458
41
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 11 - Comparisons
12418
23
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 12 - Conditionals
12831
38
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 13 - Wishes
13810
43
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 14 - Relative clauses
19451
38
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit15 - Exclamatory sentences
8683
8
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 16 - Reported Speech
12394
12
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 17 - Types of questions
6076
11
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 18: Subjunctive structures
9081
12
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 19: Subject-verb agreement
13798
3
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 20 - Inversion of verbs
13776
23
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 21: Emphasis
9500
14
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Unit 23: Relationships between ideas (2)
6669
8
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.807.050
Thành viên mới nhất:
namtipi
Đang trực tuyến: 383

Chúc mừng 5 thành viên

VIP mới nhất:

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm trước 08/12

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 05/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 12/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 19/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 17/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký