Bài giảng
Các thì hiện tại
49389
45
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì quá khứ
18989
15
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì tương lai
12900
11
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ dạng V-ing (Hiện tại phân từ và danh động từ)
23970
15
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ nguyên thể có "to"
18844
12
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Nguyên thể khuyết; V-ing hay To V
28006
10
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ khuyết thiếu
18941
11
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thành phần chính của câu
14892
15
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần cơ bản)
17181
27
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần nâng cao)
13458
35
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các dạng so sánh
12418
20
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu điều kiện
12831
37
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu ước với WISH
13810
41
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Mệnh đề quan hệ
19451
36
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu cảm thán
8683
8
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu gián tiếp
12394
12
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các loại câu hỏi
6076
9
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Cấu trúc giả định
9081
10
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
13798
3
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Đảo ngữ của động từ
13776
21
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự nhấn mạnh
9500
11
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ bổ sung & Quan hệ thời gian
7374
10
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ nguyên nhân-hệ quả
6669
7
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu:Quan hệ nhượng bộ & Quan hệ mục đích
6772
11
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.503.355
Thành viên mới nhất:
haitvad
Đang trực tuyến: 270

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,105,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 14/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,180,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 20/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 18/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,230,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 20/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký