Bài giảng
Các thì hiện tại
49389
49
Bài tập
Thực hành Unit 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì quá khứ
18989
17
Bài tập
Thực hành Unit 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thì tương lai
12900
11
Bài tập
Thực hành Unit 3
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ dạng V-ing (Hiện tại phân từ và danh động từ)
23970
15
Bài tập
Thực hành Unit 4
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ nguyên thể có "to"
18844
12
Bài tập
Thực hành Unit 5
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Nguyên thể khuyết; V-ing hay To V
28006
10
Bài tập
Thực hành Unit 6
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Động từ khuyết thiếu
18941
11
Bài tập
Thực hành Unit 7
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thành phần chính của câu
14892
18
Bài tập
Thực hành Unit 8
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần cơ bản)
17181
33
Bài tập
Thực hành Unit 9
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu bị động (Phần nâng cao)
13458
41
Bài tập
Thực hành Unit 10
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các dạng so sánh
12418
23
Bài tập
Thực hành Unit 11
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu điều kiện
12831
38
Bài tập
Thực hành Unit 12
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu ước với WISH
13810
43
Bài tập
Thực hành Unit 13
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Mệnh đề quan hệ
19451
38
Bài tập
Thực hành Unit 14
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu cảm thán
8683
8
Bài tập
Thực hành Unit 15
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu gián tiếp
12394
12
Bài tập
Thực hành Unit 16
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các loại câu hỏi
6076
11
Bài tập
Thực hành Unit 17
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Cấu trúc giả định
9081
12
Bài tập
Thực hành Unit 18
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
13798
3
Bài tập
Thực hành Unit 19
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Đảo ngữ của động từ
13776
23
Bài tập
Thực hành Unit 20
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Sự nhấn mạnh
9500
14
Bài tập
Thực hành Unit 21
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ bổ sung & Quan hệ thời gian
7374
11
Bài tập
Thực hành Unit 22
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu: Quan hệ nguyên nhân-hệ quả
6669
8
Bài tập
Thực hành Unit 23
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Quan hệ giữa các ý trong câu:Quan hệ nhượng bộ & Quan hệ mục đích
6772
14
Bài tập
Thực hành Unit 24
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.196.552
  Thành viên mới nhất:
  Juiceribf
  Đang trực tuyến: 305
  Đóng