Nhìn vào danh sách mua sắm dưới đây và phân loại danh từ thành hai nhóm danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được.
6423
330
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành danh sách mua sắm với a, an, a loaf of, a bottle of, some pieces of, a bag hoặc some.
6227
312
Bạn chưa làm bài này
Điền vào đoạn văn với a lot of, some, not much, not many sau dạng đúng của động từ trong ngoặc.
7057
252
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
4821
233
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu hỏi sử dụng am/ are/ is/ do/ does.
5369
214
Bạn chưa làm bài này
Ghép những cách diễn đạt về tần suất ở bên phải với cụm từ tương ứng bên trái.
4070
209
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sử dụng always, often, sometimes, seldom hoặc never như trong ví dụ.
5821
201
Bạn chưa làm bài này
Hãy đọc vé xem phim dưới đây và trả lời các câu hỏi(không sử dụng dạng rút gọn của to be).
4654
186
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
4333
196
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh (Không sử dụng dạng viết tắt của to be).
4994
144
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống dạng mệnh lệnh thức của những động từ sau (khẳng định hoặc phủ định).
3990
178
Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.226.696
  Thành viên mới nhất:
  lxzwzchkcij
  Đang trực tuyến: 567
  Đóng