By the time

By the time là 1 liên từ chỉ thời gian có nghĩa là “lúc, vào lúc, tính đến lúc” dùng để diễn tả 1 hành động/ sự kiện đã hoàn thành trước 1 hành động/ sự kiện khác.
Lưu ý By the time có để đứng đầu câu hoặc đứng giữa 2 mệnh đề.

Dưới đây là 2 cách sử dụng thông dụng:

1. Dùng để diễn tả 1 hành động đã xảy ra/ hoàn thành trước 1 hành động khác trong quá khứ

Cấu trúc:

By the time + Mệnh đề quá khứ đơn+ , + Mệnh đề quá khứ hoàn thành.
Mệnh đề quá khứ hoàn thành + by the time + Mệnh đề quá khứ đơn.

Ví dụ:

By the time I arrived, everyone had left.
(Lúc tôi đến thì mọi người đã rời đi rồi.)
Jane had gone to sleep by the time I came home.
(Jane đã ngủ trước lúc tôi về nhà)

2. Dùng để diễn tả về 1 hành động sẽ xảy ra/ hoàn thành trước 1 hành động khác trong tương lai

Cấu trúc:

By the time + Mệnh đề hiện tại đơn+ , + Mệnh đề tương lai hoàn thành.
Mệnh đề tương lai hoàn thành + by the time + Mệnh đề hiện tại đơn.

Ví dụ:

By the time you finish your homework, I will have cooked dinner.
(Đến lúc con làm xong bài tập về nhà thì mẹ cũng nấu xong cơm tối.)
They will have fixed her car by the time she returns.
(Họ sẽ sửa xong xe cho cô ấy đến lúc mà cô ấy quay lại.)

Bài tập về By the time. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.

1. By the time I ________, the children will have slept.

A. go home
B. went home
Đáp án đúng là A. go home. Mệnh đề chính động từ chia ở thì tương lai hoàn thành, do đó mệnh đề sau “by the time” cần chia ở hiện tại “go home” diễn tả ý tương lai.
Câu có nghĩa là: Đến lúc tôi về nhà thì bọn trẻ đã ngủ rồi.

2. The train had already left by the time Pete ________ to the train station.

A. get
B. got
Đáp án đúng là B. got. Mệnh đề chính động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành, do đó mệnh đề say “by the time” cần chia ở thì quá khứ đơn “got”.
Câu có nghĩa là: Tàu đã rời đi trước lúc Pete đến nhà ga.

3. By the time my mom left, I ________ up

A. woke
B. had woken
Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123 mới được xem tiếp đáp án và lời giải thích

4. By the time I ________ up, my brother will have gone to school.

A. get
B. got
Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123 mới được xem tiếp đáp án và lời giải thích

5. By the time we get to the cinema, the film _______.

A. will have started
B. had started
Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123 mới được xem tiếp đáp án và lời giải thích
Submit
Xem đáp án
Làm lại bài tập này
Thêm vào "Bài học yêu thích"
Báo lỗi - góp ý
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Thi đấu tiếng anh trực tuyến
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.363.659
  Thành viên mới nhất:
  lykhadat
  Đang trực tuyến: 410
  Kinh nghiệm học tiếng Anh