Bài 15 - Kids and finance (Trẻ em và tài chính)Kids and finance


Pre-listening
 

1. Vocabulary

debate /dɪˈbeɪt/ (v) thảo luận
whether /ˈweð.əʳ/ (conj) liệu rằng
kid /kɪd/ (n) trẻ nhỏ
investment /ɪnˈvest.mənt/ (n) đầu tư
stock /stɒk/ (n) chứng khoán
market /ˈmɑː.kɪt/ (n) thị trường
tax /tæks/ (n) thuế
revolve /rɪˈvɒlv/ (v) liên quan, xoay quanh
around /əˈraʊnd/ (adv/ prep) xung quanh
pay /peɪ/ (v) trả
savings /ˈseɪ.vɪŋz/ (n) tiền tiết kiệm
information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ (n) thông tin
consequence /ˈkɒnt.sɪ.kwənts/ (n) kết quả, hậu quả
burden /ˈbɜː.dən/ (v/n) đặt gánh nặng,gánh nặng
middle school /ˈmɪd.ļ skuːl/ (n) trường cấp 2
responsibility /rɪˌspɒnt.sɪˈbɪl.ɪ.ti/ (n) trách nhiệm
park /pɑːk/ (n) công viên
instead of /ɪnˈsted əv/ (adv) thay vì
worry /ˈwʌr.i/ (v) lo lắng
crash /kræʃ/ (v) thất bại, phá sản
state /steɪt/ (n) bang ( của một nước), các nước
drop /drɒp/ (v) rơi , hạ xuống
flip out /flɪp aʊt/ (v) lên xuống
parents /ˈpɛərənts/ (n) cha mẹ
consider /kənˈsɪd.əʳ/ (v) xem xét
income /ˈɪn.kʌm/ (n) thu nhập
finance /ˈfaɪ.nænts/ (n) tài chính

 

Expression


1. Be able to do somthing - có thể, có khả năng làm gì
E.g. They won't be able to sleep.

2. Kids are kids after all - Rốt cuộc thì trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.

3. This kind of stuff - chuyện/ việc kiểu này

4. Too + adj + to do something: quá ... để làm gì đó
E.g. You're giving kids too much to worry.

2. Brainstorm

Nói về trẻ con và chuyện tài chính, có lẽ sẽ có những ý kiến trái ngược nhau về việc trẻ con có nên được dạy về tài chính hay không. Như vậy, có ý kiến sẽ cho rằng việc đó là cần thiết để trẻ phát triển và có ý thức về việc tiêu tiền. Nhưng có lẽ cũng sẽ có người có ý kiến rằng việc tiền nong sẽ làm cho trẻ phải suy nghĩ và lo lắng nhiều, không hợp với lứa tuổi của trẻ.

 

Listening
Hanna: So, next week I have to do a debate in my finance class.

Diego: Oh, really, what is your debate about?

Hanna: Our debate topic is about whether we should teach finance to kids, so things like investment and the stock market... things like tax.

Diego: OK, and what do you think about the topic?

Hanna: I think it is really important that kids learn about things like this, particularly in our society these days, where literally everything revolves around money. I mean, even when you're fourteen or fifteen, you go out and get a job and you have to start doing things like paying tax, and I mean, you're gonna have savings, and you can invest that if you wanted to and turn that into more money, so even when you're really young I think it is important to know this kind of information.

Diego: But don't you think that there's a lot of consequences when you're burdening kids from ... what was it - middle school, high school with financial responsibilities? I mean kids are kids after all. Shouldn't they be playing around ... going to the park instead of worrying about the stock market crashing in Europe or in the states?

Hanna: Well, they don't have to worry about the stock market crashing, but I think it is good if just they know a little bit of information about it.

Diego: But if they have all the information every time there's a drop in GE stocks, they're going to flip out and you know, they won't be able to sleep and you're giving kids too much to worry about in an age they shouldn't be worrying about these things. It is after all they're parents' responsibility to worry about these things, and eventually it's going to be their turn but I think it's just giving them something before they have to worry about it.

Hanna: So you think junior high school's too early to start to start teaching kids about this kind of stuff?

Diego: I think so. Yeah. Especially when you're making it because they have to take responsibility of their own money considering the fact that they don't even have an income.

Hanna: What if they do have an income?

Diego: Well, they're income would be like five dollars an hour, so I don't think they'll be investing anything of that.

Hanna: Well, you never know.

Diego: Maybe.

Post-listening

Âm “schwa”

Trong một từ, chỉ có trọng âm được nhấn mạnh, các âm khác ở dạng “yếu” , nghĩa là chúng ta đọc lướt qua các âm đó, không nhấn mạnh. Chúng ta gọi những âm này là âm schwa, với ký hiệu phiên âm là /ə/

E.g.

Our debate topic is about whether we should teach finance to kids.


Khi biết điều này, các bạn sẽ biết nên tập trung nghe ở đâu để hiểu được ý người nói.

Luyện đọc các từ sau. Chú ý không được nhấn mạnh vào âm schwa (các bạn có thể luyện theo cách phát âm trong từ điển Cambrigde.)
 

America /ə'merikə/
photographer /fə'tɔgrəfə/
about /ə'baut/
amateur /'æmətə/
conclusion /kən'klu:ʒn/
familiar  /fə'miljə/

 

Nghe bài hát

The Power Of Love

The whispers in the morning
Of lovers sleeping tight
Are rolling by like thunder now
As I look in your eyes
I hold on to your body
And feel each move you make
Your voice is warm and tender
A love that I could not forsake

'Cause I am your lady
And you are my man
Whenever you reach for me
I'll do all that I can

Even though there may be times
It seems I'm far away
Never wonder where I am
'Cause I am always by your side

'Cause I am your lady
And you are my man
Whenever you reach for me
I'll do all that I can

We're heading for something

Somewhere I've never been
Sometimes I am frightened
But I'm ready to learn
´Bout the power of love

The sound of your heart beating

Made it clear suddenly
The feeling that I can't go on
Is light years away

 


Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 31-08-2018
Bài viết: 1255
• Điểm thành tích: 56
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 474
Bài 15 - Kids and finance (Trẻ em và tài chính)
Gửi lúc: 15:29:07 ngày 28-06-2020
JoJo's Bizarre Adventure
Ngày tham gia: 05-12-2018
Bài viết: 8609
• Điểm thành tích: 870
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 261
_FAQ none_
Gửi lúc: 21:31:33 ngày 06-06-2020
Fuckyou guys :)
Ngày tham gia: 23-08-2017
Bài viết: 900
• Điểm thành tích: 165
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 493
#Monz_đag_đi_học
Gửi lúc: 19:55:00 ngày 30-05-2020
#A¢¢1: _Giangthuu_
Ngày tham gia: 01-05-2020
Bài viết: 425
• Điểm thành tích: 41
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 262
not bad.
Gửi lúc: 21:25:44 ngày 19-05-2020
Ngày tham gia: 14-01-2017
Bài viết: 1694
• Điểm thành tích: 525
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 296
https://www.tienganh123.com/member/2849738/viewnote/940882
Gửi lúc: 01:05:43 ngày 15-03-2020
Noori P. Chi
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.295.200
  Thành viên mới nhất:
  h2thaibaongocdiep@gmail.com
  Đang trực tuyến: 203