Bài 14 - Do people have right to smoke in public? (Mọi người có quyền hút thuốc lá ở nơi công cộng không?)Do people have right to smoke in public?
 

Pre-listening


1. Vocabulary

ill /ɪl/ (adj) ốm
doctor /ˈdɒk.təʳ/ (n) bác sĩ
addiction /əˈdɪk.ʃən/ (n) sự nghiện
give up /gɪv ʌp/ (v) từ bỏ
crave /kreɪv/ (v) thèm
cigarette /ˌsɪg.ərˈet/ (n) thuốc lá
once in a while /wʌnts ɪn ə waɪl/ (adv) nhiều khi
hard /hɑːd/ (adj) khó khăn
public /ˈpʌb.lɪk/ (adj/n) công cộng
place /pleɪs/ (n) nơi, chỗ
rule /ruːl/ (n) luật lệ
strict /strɪkt/ (adj) nghiêm khắc
fair /feəʳ/ (adj) công bằng
smell /smel/ (v) bốc mùi, ngửi
breathe /briːð/ (v) thở
actually /ˈæk.tʃu.ə.li/ (adv) thực ra
worse /wɜːs/ (adj) tệ hơn
inhale /ɪnˈheɪl/ (v) hít vào
area /ˈeə.ri.ə/ (n) chỗ, khu vực
smoker /ˈsməʊ.kəʳ/ (n) người nghiện thuốc
nonsmoker /nɒn-ˈsməʊ.kəʳ/ (n) người không hút thuốc
drift /drɪft/ (v) lan ra
ban /bæn/ (v) cấm
altogether /ˌɔːl.təˈgeð.əʳ/ (adv) cùng nhau
completely /kəmˈpliːt.li/
 
(adv) hoàn toàn
lung /lʌŋ/ (n) phổi
cancer /ˈkænt.səʳ/ (n) ung thư
light up /laɪt ʌp/ (v) thắp sáng, đốt lửa
awful /ˈɔː.fəl/ (adj) kinh khủng
disease /dɪˈziːz/ (n) bệnh tật
suffer /ˈsʌf.əʳ/ (v) chịu đựng
educate /ˈed.jʊ.keɪt/ (v) giáo dục, dạy
danger /ˈdeɪn.dʒəʳ/ (n) nguy hiểm
environment /ɪnˈvaɪə.rən.mənt/ (n) môi trường

 

Expression

Used to do đã từng quen với việc làm gì
Eg. My father used to smoke.
Cha tôi đã từng hút thuốc lá.
Choose to do lựa chọn làm gì
E.g. I don't think that I should have to breathe in another person's smoke if I choose not to smoke myself.
Tôi không nghĩ rằng tôi phải hít khói thuốc của người khác khi chính tôi không hút thuốc lá.

2. Brainstorm

Trong bài này,người nói bàn về quyền hút thuốc lá nơi công cộng - "người ta có quyền hút thuốc lá nơi công cộng không?". Thường thường, người ta sẽ phản đối việc hút thuốc lá nơi công cộng, đưa ra các lí do như hút thuốc lá rất độc hại, hút thuốc có thể gây ung thư phổi, bỏ thuốc là điều nên làm nhưng không phải ai cũng làm được vì thuốc lá cũng gây nghiện...

 

Listening

 Do people have right to smoke in public?

My father used to smoke.
He got very ill.
The doctor told him that he had to quit smoking.
My father tried for a long time to quit.
It was very difficult for him.
Smoking is an addiction.
After many months, my father finally gave up smoking, but he still craved a cigarette once in a while.
He says that quitting smoking is the hardest thing that he has ever done.
When my father did smoke, he smoked everywhere.
He smoked in restaurants, stores and many public buildings.
Now, you are not allowed to smoke in a lot of public places.
When my father smoked, the rules were not so strict.
People could smoke just about anywhere.
It really wasn't fair to the people who didn't smoke.
Their clothes always smelled like smoke, and they breathed in second-hand smoke.
Some people think that second-hand smoke is actually worse for you than if you smoke yourself.
People would smoke in their houses, and very young children would inhale the smoke that was in the air.
Some people still smoke in their houses, and their children breathe in the smoke.
Some restaurants have areas for smokers and nonsmokers, but usually the smoke drifts from one area to the other.
There are some businesses that have banned smoking altogether.
Personally, I think that smoking in public places should be completely banned.
I don't think that I should have to breathe in another person's smoke if I choose not to smoke myself.
It wouldn't be fair for a nonsmoker to get lung cancer because they had to be in a place where smokers were allowed to light up.
I know that smoking is a powerful addiction and that it is very difficult to quit, but smokers should restrict their smoking to places where there is nobody else around.
Lung cancer is an awful disease.
Nobody should have to suffer with lung cancer.
People should be educated about the dangers of smoking.
Smoking should be banned in public places, but eventually I would like to believe that fewer people will smoke.
It would be nice to live in a smoke free environment.

 Post-listening

Intrusion
Khi nghe tiếng Anh bạn sẽ thấy có một hiện tượng thế này.

Đây là hiện tượng nối hai nguyên âm với nhau khi nguyên âm đứng trước nguyên âm.
Trong bài nghe các bạn sẽ thấy hiện tượng này ở những từ như
- the air
- else around

Điều này có thể rất mới mẻ với nhiều người. Về nguyên tắc, bạn sẽ thêm một phụ âm vào giữa 2 nguyên âm để nối. Có 2 quy tắc để thêm phụ âm như sau:

- Đối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ "O"), ví dụ: "OU", "U", "AU",... bạn cần thêm phụ âm "W" vào giữa. Ví dụ "do it" sẽ được đọc là /du: wit/.

- Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên), ví dụ: "E", "I", "EI",... bạn thêm phụ âm "Y" vào giữa. Ví dụ "I ask" sẽ được đọc là /ai ya:sk/.

Bạn thử áp dụng 2 quy tắc này để phát âm những từ sau nhé:

USA  /ju wes sei/
VOA /vi you wei/
XO /eks sou/

Nghe bài hát

Yesterday
Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Now it looks as though they're here to stay.
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly,
I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.


Why she had to go
I don't know she wouldn't say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Why she had to go
I don't know she wouldn't say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.
Mm mm mm mm mm mm mm.
 


Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 31-08-2018
Bài viết: 1256
• Điểm thành tích: 56
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 483
Bài 14 - Do people have right to smoke in public? (Mọi người có quyền hút thuốc lá ở nơi công cộng không?)
Gửi lúc: 15:28:34 ngày 28-06-2020
JoJo's Bizarre Adventure
• Điểm thành tích: 870
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 265
_FAQ none_
Gửi lúc: 21:31:21 ngày 06-06-2020
Fuckyou guys :)
Ngày tham gia: 23-08-2017
Bài viết: 900
• Điểm thành tích: 165
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 503
#Monz_đag_đi_học
Gửi lúc: 19:54:31 ngày 30-05-2020
#A¢¢1: _Giangthuu_
Ngày tham gia: 01-05-2020
Bài viết: 425
• Điểm thành tích: 41
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 264
not bad.
Gửi lúc: 21:25:37 ngày 19-05-2020
Ngày tham gia: 14-01-2017
Bài viết: 1694
• Điểm thành tích: 525
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 296
https://www.tienganh123.com/member/2849738/viewnote/940882
Gửi lúc: 01:05:36 ngày 15-03-2020
Noori P. Chi
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.297.156
  Thành viên mới nhất:
  bydvvawgfrg
  Đang trực tuyến: 616

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất: