Bài 6 - My first love (Tình yêu đầu của tôi)
My first love

Pre-listening


1. Vocabulary

(be) born /bɔːn/ (v) được sinh ra
attract /əˈtrækt/ (v) thu hút
attractive /əˈtræk.tɪv/ (adj) hấp dẫn
exude /ɪgˈzjuːd/ (v) sống tình cảm
downfall /ˈdaʊn.fɔːl/ (n) sự sa sút, sự tụt dốc
weakness /ˈwiːk.nəs/ (n) điểm yếu
hurt /hɜːt/ (adj) tổn thương
allow /əˈlaʊ/ (v) cho phép
grow /grəʊ/ (v) lớn lên
myself /maɪˈself/ (n) chính tôi
give/ gave/ given /gɪv/geɪv/ˈgɪv.ən/ (v)

đưa
unconditional /ˌʌn.kənˈdɪʃ.ən.əl/ (adj) không điều kiện
respect /rɪˈspekt/ (v) tôn trọng
affectionate /əˈfek.ʃən.ət/ (adj) tình cảm
touch /tʌtʃ/ (v) vuốt ve
difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ (adj) khó khăn
social /ˈsəʊ.ʃəl/ (adj) xã hội
sing /sɪŋ/ (v) hát
invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời
definitely /ˈdef.ɪ.nət.li/ (adv) chắc chắn
attachment /əˈtætʃ.mənt/ (n) sự gắn kết
knock /nɒk/ (v) gõ cửa
hang out /hæŋ aʊt/ (v) trèo ra ngoài, lang thang vơ vẩn lãng phí thời gian
possible /ˈpɒs.ə.bļ/ (adj) khả thi, có thể
living room /ˈlɪv.ɪŋ rʊm/ (n) phòng khách
punishment /ˈpʌn.ɪʃ.mənt/ (n) sự trừng phạt
summer /ˈsʌm.əʳ/ (n) mùa hè
nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/ (n) không gì cả
ordeal /ɔːˈdɪəl/ (n) kinh nghiệm đau thương
release /rɪˈliːs/ (n) phương tiện thư giãn
guy /gaɪ/ (n) chàng trai
crap /kræp/ (v) sa ngã, bất cần đời
somehow /ˈsʌm.haʊ/ (adv) cách nào đó
wonderful /ˈwʌn.də.fəl/ (adj) tuyệt vời

 

Expression


Allow somebody to do something : cho phép ai làm gì
E.g. My mother allows me to go out tonight.
Mẹ cho phép tôi đi chơi tối nay.


2. Brainstorm
Nói về tình yêu đầu tiên, người ta thường nói về những cảm giác rất thiêng liêng của thời trong sáng, nhắc lại người yêu đầu tiên với những tính từ thể hiện những phẩm chất tốt đẹp.

 

Listening

Bài nói được chia nhỏ thành 4 đoạn, đầu tiên bạn hãy nghe qua 1 lượt để hiểu nội dung của bài và sau đó làm bài tập bên dưới.


My love life, my love life started when I was born. Because I’m a very_ I’m full of so much love and I exuded and that's why, I think, I was attracted to... I mean I was...I’m attractive to too many people.

I was just... you know, people just love me. And I love people. I love people to this day which is I think is one of my downfalls, or one of my weaknesses or something I don't know.

But um I... I’ve been hurt a lot too. And that has allowed me to grow and learn more about how to love myself, actually and to... how to love other people.

Because the way I did it, I just gave and gave and gave love. And you know, unconditional. People could do so much to me before I would stop, you know, stop loving them or re- or respecting them or liking them, even.

Um I’m a very sensual person, not affectionate, well affectionate too. But I love touching, and just making someone feel good about themselves, giving giving people hugs, I love that too. 


Um now the the official love life, I started I started... I first fell in love when I was thirteen years old. It was my eighth grade year, I had just moved Montclair, actually my seventh grade year, and that was a... big story.

I loved it, I enjoyed that part of my life, even though it was difficult for me, I enjoyed it. Um his name was Evan, and he had a big head, and he was tall and slinky which I loved, tall slinky men.

And um he was in my social studies class and I just stared at him all the time, and he was so cute, and the song by Arthur BB, I was singing it and thought about him.

And one day I had a party and I invited him and his friends whatever. So he'd so he'd come definitely because... if his friends come, he would come. And it turned out really well , because like... he came over, we danced all night and it was just wonderful.

And that turned into a three year type attachment thing like... I... I think it was love because I am short of know what it feels like. But maybe someone else would say it wasn't.

Um I was attached to him also and I could not... he would come over I let him in my house around twelve in the morning when he came over when he was- wasn't supposed to be over.

He’d knock on my window and I go to the door and open it for him. We’d just hung out in the living room because the living room was far from my mum's room. So, it was possible, you know.
 

Um now the third... the second year of this long term thing, love of- love thing. Um he was still coming over at twelve in the morning one o'clock in the morning whenever he wanted to.

And my mother decided once in two years to come to living room at this time and she came in the living room and my love was over. Oh my love was over.

I was on punishment for the next... the rest of the summer and the next summer after that, for about a month. Um she really punished me because she took she took my music and my TV, and I had nothing.

Music was my, you know, one of my big big things, my big releases. And she took that away. And I’m going off my love life but it was a bad punishment. And I learned a lot from that two year ordeal.

And that started off my trend of finding a guy, and going to crap. And then... um learning from it somehow, until I found my first true true true love. And it's wonderful. And that's a too long story so I won't go into that.

Bài tập 1: Click để nghe và làm bài tập

          Bài tập 2: Click để nghe và làm bài tập

                  Bài tập 3: Click để nghe và làm bài tập

                          Bài tập 4: Click để nghe và làm bài tập

Post-listening
 

1. Ta không cần phải cố gắng để nghe được tất cả các từ trong bài nghe, điều đó là không cần thiết và không nên.

Vì sao vậy?

Nếu cố gắng nghe tất cả các từ trong bài, bạn sẽ khó nhớ hết được ý chính ( quá lan man) lại vừa mệt khi phải tập trung quá lâu vào tất cả các thông tin. Điều cần thiết là nghe được những từ quan trọng (key words) để hiểu được nội dung chính của bài học - người nói cũng thường nhấn mạnh vào những đoạn này .

Eg. He was so cute.

       Oh my love was over.

Như vậy, những từ in đậm là những từ quan trọng và được nhấn mạnh, biết điều này sẽ giúp cho chúng ta đỡ bị phân tâm, có thể tập trung vào những thông tin quan trọng.

2. Một số vấn đề gây khó nghe chuẩn: cách nói ở dạng rút gọn.

E.g. I am =  I'm

       He would   =  He'd

....

Khi nói tiếng Anh người ta thường có xu hướng giản lược những từ cần phải nói, như thế này:

Thay vì nói là "I am" ta sẽ nói "I'm" và tương tự như thế. Có thể nhìn Transcript của bài học ta sẽ thấy hầu hết các chỗ như thế người nói đều nói giản lược.

Như vậy, các bạn phải học và thực hành cách nói ngắn gọn để có thể nghe tốt hơn.

E.g.

will = 'll     

has ='s

have= 've

could = 'd

would = 'd

is = 's

are = 're

am = 'm

 Exercise
Nghe bài hát sau và điền vào chỗ trống:

Bài Hát - Click vào đây!


Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 20-11-2019
Bài viết: 683
• Điểm thành tích: 13
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 363
Act cool ~ đứng hình mất 5 giây ~
Gửi lúc: 14:24:38 ngày 12-09-2020
.,.
Ngày tham gia: 31-08-2018
Bài viết: 1249
• Điểm thành tích: 56
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 437
- Wryyyyyyyyyy
Gửi lúc: 15:24:58 ngày 28-06-2020
JoJo's Bizarre Adventure
Ngày tham gia: 27-06-2019
Bài viết: 1665
• Điểm thành tích: 123
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 190
_No comment_
Gửi lúc: 08:51:05 ngày 07-06-2020
Please call me Catty
Ngày tham gia: 05-12-2018
Bài viết: 8607
• Điểm thành tích: 870
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 248
_FAQ none_
Gửi lúc: 21:30:24 ngày 06-06-2020
Fuckyou guys :)
Ngày tham gia: 23-08-2017
Bài viết: 900
• Điểm thành tích: 165
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 457
#Monz_đag_đi_học
Gửi lúc: 22:28:09 ngày 29-05-2020
#A¢¢1: _Giangthuu_
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.286.718
  Thành viên mới nhất:
  JosephDekly
  Đang trực tuyến: 135
  Đóng