Bài 5 - What I look for in a friend (Điều mà tôi tìm kiếm ở một người bạn)
What I look for in a friend


Pre-listening


1. Vocabulary
 

 

make /meɪk/ (v) làm
somebody /ˈsʌm.bə.di/ (n) ai đó
friend /frend/ (n) bạn
talk (to/ with) /tɑːk/ (v) nói chuyện (với)
become /bɪˈkʌm/ (v) trở thành, trở nên
special /ˈspeʃ.əl/ (adj) đặc biệt
(be) close (to) /kləʊz/ (adj) gần gũi với
wonder /ˈwʌn.dəʳ/ (v) băn khoăn
common / ˈkɒm.ən/ (n) chung
same /seɪm/ (n) giống nhau
problem /ˈprɒb.ləm/ (n) rắc rối
schoolwork /ˈskuːl.wɜːk/ (n) bài tập
sport /spɔːt/ (n) môn thể thao
bond /bɒnd/ (n) mối liên kết
share /ʃeəʳ/ (v) chia sẻ
idea /aɪˈdɪə/ (n) ý kiến
listen (to) /ˈlɪs.ən/ (v) nghe
similar /ˈsɪm.ɪ.ləʳ/ (adj) tương tự
interest /ˈɪn.tər.est/ (n) sở thích
even /ˈiː.vən/   thậm chí
communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ (v) giao tiếp
sense of humor /senz əv ˈhjuː.məʳ/ (n) khiếu hài hước
comfortable /ˈkʌmp.fə.tə.bļ/ (adj) dễ chịu
be able to /bi ˈeɪ.bļ tu/ (adj) có thể (làm gì)
laugh /lɑːf/ (v) cười (thành tiếng)
journey /ˈdʒɜː.ni/ (n) cuộc hành trình
meet /mː:t/ (v) gặp gỡ
change /tʃeɪndʒ/ (v) thay đổi
have to /hæv tu/ (v) phải (làm gì)
care /keəʳ/ (n) sự quan tâm, chú ý
worth /wɜːθ/ (adj) đáng giá
gold /gəʊld/ (n) vàng
pleasant /ˈplez.ənt/ (adj) dễ chịu
path /pɑːθ/ (n) con đường mòn
rewarding /rɪˈwɔːd/ (adj) đáng giá

 

Expression

 

talk to/ with somebody nói chuyện với ai đó
be close to somebody/ something gần gũi với ai đó/ cái gì đó
listen to somebody/something nghe ai đó, nghe cái gì đó
the same as giống như
be able to có thể làm gì
have to do something phải làm gì đó

2. Brainstorm

Nói về chủ đề bạn bè, người ta có lẽ sẽ nói đến các sở thích chung, sự chia sẻ giữa những người bạn.

Listening

1. First time: Trước tiên hãy nghe bài sau. Đọc theo và nếu bạn gặp khó khăn về nghĩa thì click vào "xem bài dịch" để xem nghĩa.

What I Look for in a Friend

 


What is it that makes somebody your friend?
Some people are nice, and you have fun with them. 
Some people are nice to talk to, but they don't become special to you. 
Some people become very close to you.
Those people are the ones who become your good friends. 
Did you ever wonder why certain people do become your good friends?
Friends usually have something in common. 
Often, friends enjoy doing the same things as each other. 
Maybe they like the same sports, or the same music, or maybe they can even talk about problems or schoolwork. 
Friends usually find a common bond. 
Friends share ideas and listen to each other.  
Sometimes, people who don't have similar interests even become friends.
You can learn a lot from a person who likes different things than you. 
The most important thing about friends is that they must communicate with each other.
A good friend is a person who takes the time to listen to the other person. 
One of the most important things that I think a friend should have is a sense of humor. 
I like to laugh with my friends. 
I like to feel comfortable around my friends. 
It is nice to be able to talk and laugh with people who have similar interests.
It is nice to share things with people and learn about their interests. 
You become a better person if you are able to learn things from others. 
Life is a journey. 
On that journey you meet many people. 
Some of those people will change your life. 
You have to choose your friends with care.
A good friend is worth more than all the gold in the world. 
A good friend will make your journey through life more pleasant. 
Make friends along the way, and the path through life will be very rewarding.

 

2. Second time: Nghe và điền những câu còn thiếu.

Click để nghe và làm bài tập

Post-listening


1. Khi nói về một người quan trọng với mình, như bài học là "a friend", ta nên dẫn dắt vấn đề rồi nói cụ thể đến người bạn đó.
Tiếp theo, ta sẽ nói từ đâu mà trở thành bạn, tầm quan trọng của người đó với bản thân.
E.g.
- Dẫn dắt vấn đề: Some people are nice, and you have fun with them.
Some people are nice to talk to, but they don't become special to you.
- Nói cụ thể về người bạn đó: Friends usually have something in common.
- Tầm quan trọng: A good friend will make your journey through life more pleasant.

2. Vấn đề gây khó nghe chuẩn: Short-term memory
Khi nghe một vài câu, thì nhớ nội dung không thành vấn đề với bạn học, nhưng nếu phải nghe nhiều hơn, giả dụ một đoạn văn, bạn có thể nghe phải nghe khá nhiều và dễ quên đến một nửa số ý nghe được sau khi đoạn văn kết thúc. Do đó, việc luyện trí nhớ ngắn hạn là điều rất cần thiết để bạn có thể nhớ được ý của người nói.

Tip: Khi bạn không giỏi trong việc nhớ, thì bạn có thể ghi nhanh một số ý chính ra, gọi là "take note".

E.g. They can even talk about problems or schoolwork.
Friends usually find a common bond.
Friends share ideas and listen to each other.  
Sometimes, people who don't have similar interests even become friends.


Bạn có thể take note như sau
- talk -problem/ schoolwork
- share idea, listen each other
- no similar interests -even friends
Thực hiện được điều này chắc chắn hiệu quả nghe của bạn sẽ được nâng cao hơn.

 Exercise
Nghe bài hát sau và điền vào chỗ trống:

Bài Hát - Click vào đây!


Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 18-07-2017
Bài viết: 17
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 303
Bài nghe không nghe được.n
Gửi lúc: 15:38:11 ngày 10-02-2021
Ngày tham gia: 20-11-2019
Bài viết: 683
• Điểm thành tích: 13
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 360
Act cool ~ đứng hình mất 5 giây ~
Gửi lúc: 14:23:28 ngày 12-09-2020
.,.
Ngày tham gia: 08-03-2017
Bài viết: 5
• Điểm thành tích: 27
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 46
sao minhf khoong nghe dc gi vay?
Gửi lúc: 16:00:29 ngày 04-08-2020
Ngày tham gia: 31-08-2018
Bài viết: 1249
• Điểm thành tích: 56
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 434
- Wryyyyyyyyyy
Gửi lúc: 15:24:24 ngày 28-06-2020
JoJo's Bizarre Adventure
Ngày tham gia: 27-06-2019
Bài viết: 1665
• Điểm thành tích: 123
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 190
_No comment_
Gửi lúc: 08:44:38 ngày 07-06-2020
Please call me Catty
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.285.802
  Thành viên mới nhất:
  nwgvvddekct
  Đang trực tuyến: 457
  Đóng