Luyện tập Part 7 - Reading Comprehension

 • Part 7 Overview

  Học viên tìm hiểu hình thức, chiến lược tấn công đối với Part 7 - Reading Comprehension.
  24682
  248
 • Part 7 Business Letters 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  38415
  458
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Business Letters 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16594
  278
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Business Letters 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Business Letters - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12193
  203
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Memo 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12504
  198
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Memo 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10273
  145
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Memo 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Memoranda - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8094
  124
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra số 1 với chủ đề Business Letters and Memoranda. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8717
  115
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Notice 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10430
  101
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Notice 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5144
  92
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Notices 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Notices - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5103
  91
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Advertisements 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6328
  106
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Advertisements 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4886
  75
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Advertisements 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4053
  49
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Notices and Advertisements. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4930
  63
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Articles 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4360
  57
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Articles 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4404
  65
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Articles 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3456
  55
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Instructions 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3880
  55
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Instructions 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3376
  52
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Instructions 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Instructions - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3161
  26
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Articles and Instructions. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3698
  51
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Charts and Tables 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4682
  52
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Charts and Tables 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3421
  30
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Charts and Tables 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Charts and Tables - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3731
  29
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Forms 1

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3799
  42
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Forms 2

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3512
  31
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Forms 3

  Học viên làm bài luyện tập part 7 với chủ đề Forms - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3237
  34
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra số 2 với chủ đề Charts and Tables và Forms. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4213
  42
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6142
  59
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4131
  45
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 7 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 7 - Reading Comprehension - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5060
  98
  Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.393.817
  Thành viên mới nhất:
  DieuLynk
  Đang trực tuyến: 301

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng