Luyện tập Part 3 - Short conversations

 • Part 3 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với Part 3 Conversations.
  38028
  403
 • Part 3 - Office 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  1405
  655
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Office 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  30303
  437
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Eating out 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  24688
  383
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Eating out 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  18034
  286
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Business 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23752
  291
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Business 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14959
  255
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Office, Eating out, và Business. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16799
  266
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Travel 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12684
  213
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Travel 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11326
  209
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Retail 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10328
  191
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Retail 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11181
  206
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Career 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10670
  178
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Career 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8904
  163
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Travel, Retail, và Career. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8673
  190
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Communications 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7867
  153
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Communications 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6899
  134
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Leisure 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6817
  131
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Leisure 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6638
  137
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Money 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8322
  127
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Money 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6885
  98
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Communications, Leisure, và Money. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6770
  114
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 -Health 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6909
  102
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Health 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5596
  97
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Society 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6063
  106
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Society 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6091
  82
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Trade 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5696
  81
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Trade 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4851
  82
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Health, Society, và Trade. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6111
  111
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8442
  122
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5839
  115
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5128
  125
  Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.404.450
  Thành viên mới nhất:
  phuongbmlcd22a
  Đang trực tuyến: 155

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng