Luyện tập Part 3 - Short conversations

 • Part 3 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với Part 3 Conversations.
  38028
  404
 • Part 3 - Office 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  1405
  655
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Office 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Office - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  30303
  437
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Eating out 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  24688
  384
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Eating out 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Eating out - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  18034
  286
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Business 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23752
  291
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Business 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Business - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14959
  255
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Office, Eating out, và Business. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16799
  266
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Travel 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  12684
  213
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Travel 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Travel - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11326
  209
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Retail 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10328
  191
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Retail 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Retail - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11181
  206
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Career 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10670
  178
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Career 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Career - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8904
  163
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Travel, Retail, và Career. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8673
  190
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Communications 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  7867
  153
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Communications 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Communications - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6899
  134
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Leisure 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6817
  131
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Leisure 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Leisure - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6638
  137
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Money 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8322
  127
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Money 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Money - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6885
  98
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Communications, Leisure, và Money. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6770
  114
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 -Health 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6909
  102
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Health 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Health - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5596
  97
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Society 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6063
  106
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Society 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Society - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6091
  82
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Trade 1

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5696
  81
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Trade 2

  Học viên luyện tập part 3 Conversations với chủ đề Trade - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  4851
  82
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 3 với các chủ đề Health, Society, và Trade. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  6111
  93
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8442
  104
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5839
  93
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 3 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 3 - Short conversations - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5128
  103
  Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
 • darnellakina :
  my brother often does experiment about electicity for pleasure tại sao lại pleasure ạ?tại sao lại điền danh từ vào đó ạ?
 • lamanh2006 :
  https://www.tienganh123.com/luyen-nghe-tieng-anh-co-ban-unit11-lt13/11177-unit11-part3-task3.html câu 3, ô trống thứ hai em làm đúng mà sao máy chấm sai cô?
 • darnellakina :
  cô ơi có cụm từ lay the food không ạ? nếu có thì nó mặng nghĩa gì ạ?
 • darnellakina :
  cô ơi làm sao phân biệt:pleasant,plea và pleased ạ?
  • giaovien3.tienganh123 :
   pleasant là tính từ miêu tả sự vật sự việc, pleased là tính từ miêu tả tâm trạng của người còn plea là danh từ, nghĩa: lời tự bào chữa, lời tự biện hộ (của bị cáo); sự cãi, sự biện hộ (cho bị cáo)

   0  0

 • Maiyumi123 :
  Làm xong TACB1 rồi có được TACBHT không vậy cô?
 • darnellakina :
  cô ơi trong câu:is it able/possible to get to Nha Trang from here tại sao lại là possible mà không phải able ạ?
 • darnellakina :
  after studying new materials, the student could raise his score by 20 point taị sao laị raise mà không phải rise ạ?
  • giaovien3.tienganh123 :
   raise là hành động mà một người hay một vật tác động vào người, vật khác (ngoại động từ - hành động hướng vào chủ thể khác).luôn có tân ngữ đi kèm sau động từ: S+V(raise)+ O(object). VD: Raise your hands if you have any questions., My dad raises me up every day.

   0  0

  • giaovien3.tienganh123 :
   rise là hành động do một người, hay vật tự làm (nội động từ), không có tân ngữ đi kèm sau động từ: S+V(rise). VD: The sun rises at 5:15 am tomorrow

   0  0

 • darnellakina :
  co oi co cum tu lay the food khong a, co thi nghia la gi a?thanks
  8  

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn
  Nhập địa chỉ Email của bạn :
  Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
  để kích hoạt
  Tổng số thành viên: 2.986.871
  Thành viên mới nhất:
  studentlonghoab29a
  Đang trực tuyến: 288
  Đóng