Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với part 2 Question - Response
50162
485
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 1.
77898
921
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 2
9414
642
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 1.
30347
772
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 2.
27034
499
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 1.
23581
563
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 2.
20717
481
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng What, Where và How.
30443
774
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
19057
463
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
16822
451
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
17222
440
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
14875
427
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
15561
436
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
13095
463
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng Who, When và Why.
17216
492
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
16118
378
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
13358
342
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
13053
325
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
11399
311
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
13337
302
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
15033
319
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Tag questions, và Statements.
12738
358
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
10885
261
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
11859
259
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
11123
234
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
9721
250
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
9634
209
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
8652
195
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Alternative questions, và Negative questions.
8992
309
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 1
14266
302
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 2.
9724
252
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 3.
8632
237
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 4.
8892
210
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 5.
10310
237
Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.624.196
Thành viên mới nhất:
ngocdat48gtvt5db2
Đang trực tuyến: 539

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/4

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 10/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 Tối 21/4

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 24/4

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký