Luyện tập Part 2 - Question - Response

 • Part 2 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với part 2 Question - Response
  50162
  485
 • Part 2 - What 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 1.
  77898
  993
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - What 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 2
  9414
  642
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - How 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 1.
  30347
  824
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - How 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 2.
  27034
  549
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Where 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 1.
  23581
  608
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Where 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 2.
  20717
  523
  Bạn chưa làm bài này
 • A test on What, Where, How

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng What, Where và How.
  30443
  774
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - When 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  19057
  463
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - When 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16822
  451
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Why 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17222
  440
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Why 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14875
  427
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Who 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15561
  436
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Who 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13095
  463
  Bạn chưa làm bài này
 • A test on Who, When, Why

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng Who, When và Why.
  17216
  492
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Indirect questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16118
  378
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Indirect questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13358
  342
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Statements 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13053
  325
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Statements 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11399
  312
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Tag questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13337
  302
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Tag questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15033
  319
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Tag questions, và Statements.
  12738
  358
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Yes/No Questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  10885
  261
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Yes/No Questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11859
  259
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Alternative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  11123
  234
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Alternative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  9721
  250
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Negative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  9634
  209
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Negative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  8652
  195
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Alternative questions, và Negative questions.
  8992
  309
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 1
  14266
  302
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 2.
  9724
  252
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 3.
  8632
  237
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 4.
  8892
  210
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 5

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 5.
  10310
  272
  Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.404.450
  Thành viên mới nhất:
  claudiarx4
  Đang trực tuyến: 108

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng