Học viên tìm hiểu về part 1 - Photographs trước khi bước vào các bài luyện tập
227094
1700
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề In the office - phần 1
218585
2286
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 1 Photographs với chủ đề In the office 2
78137
1415
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At a restaurant.
64342
1064
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At the bus stop. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
47328
914
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At the train station.
36548
821
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Outdoor activities - phần 1
6687
857
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Outdoor activities - phần 2
28055
874
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Communications - phần 1.
29634
914
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Communications - phần 2.
25498
711
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Shopping - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
5074
649
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Shopping - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
3881
578
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
23742
585
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
23269
516
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
18245
528
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Career - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
19514
427
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Career - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
16191
414
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
16068
456
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
14927
515
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
14446
477
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Leisure. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
13219
483
Bạn chưa làm bài này
Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Leisure. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
15897
437
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 1
18466
645
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 2
14758
511
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 3
13529
495
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 4
4100
443
Bạn chưa làm bài này
Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 5
15272
514
Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.623.040
Thành viên mới nhất:
huyenlinh2014
Đang trực tuyến: 151

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/4

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 10/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 Tối 21/4

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 24/4

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký