Luyện tập Part 1 - Photographs

 • Part 1 Overview

  Học viên tìm hiểu về part 1 - Photographs trước khi bước vào các bài luyện tập
  227094
  1702
 • Part 1 - In the office 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề In the office - phần 1
  218585
  2408
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - In the office 2

  Học viên luyện tập Part 1 Photographs với chủ đề In the office 2
  78137
  1477
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - At a restaurant

  Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At a restaurant.
  64342
  1112
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - At the bus stop

  Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At the bus stop. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  47328
  950
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - At the train station

  Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At the train station.
  36548
  851
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Outdoor activities 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Outdoor activities - phần 1
  6687
  889
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Outdoor activities 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Outdoor activities - phần 2
  28055
  908
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Communications 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Communications - phần 1.
  29634
  914
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Communications 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Communications - phần 2.
  25498
  711
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Shopping 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Shopping - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5074
  649
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Shopping 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Shopping - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3881
  578
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - On the street 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23742
  585
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - On the street 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23269
  516
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - On the street 3

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  18245
  528
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Career 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Career - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  19514
  427
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Career 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Career - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16191
  414
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Travel 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16068
  456
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Travel 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14927
  515
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Travel 3

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14446
  477
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Leisure

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Leisure. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13219
  483
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Money

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Leisure. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15897
  437
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 1
  18466
  645
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 2
  14758
  511
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 3
  13529
  495
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 4
  4100
  459
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 1 - Test 5

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 5
  15272
  534
  Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat www.abckid.vn
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 3.022.862
Thành viên mới nhất:
HaroldTycle
Đang trực tuyến: 107