Bài 20: Ôn tập (Revision)

Trong bài học này, các bạn sẽ được ôn tập lại các nội dung đã học trong lớp học phát âm thực tế cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Match the examples on the right with the concepts on the left

Nối các ví dụ bên phải với các khái niệm tương ứng bên trái


loading...
2
Click on the correct answer

Chọn câu trả lời đúng


loading...
3
Thu âm

Xác định cách nói và thu âm lại


loading...
4
Write the answers to the following questions

Hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau


loading...