Bài 18: Ngữ điệu - P4: Ngữ điệu với cụm từ phổ biến (Intonation - Pt.4: Intonation in Common Phrases)

Trong bài học này, các bạn sẽ được tìm hiểu cách phát âm các cụm từ phổ biến trong tiếng Anh với ngữ điệu phù hợp cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
2
Arrange the following sentences to make a complete dialogue

Sắp xếp các câu sau thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh


loading...
3
Thu âm

Nghe đoạn hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
4
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...