Bài 16: Ngữ điệu - Phần 3: Kiểm tra lại thông tin (Intonation - Part 3: Checking Information)

Ở bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm với ngữ điệu phù hợp để hỏi và kiểm tra lại thông tin bằng câu hỏi đuôi trong tiếng Anh cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Sentence completion

Hoàn thành câu


loading...
2
Match the sentences on the right with the ones on the left

Nối các câu bên phải với các câu tương ứng bên trái


loading...
3
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
4
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...