Bài 15: Ngữ điệu - Phần 2: Sự nhấn mạnh tương phản (Intonation - Part 2: Contrastive Stress)

Ở bài học này, các bạn sẽ học phát âm với ngữ điệu phù hợp để nhấn mạnh sự tương phản trong tiếng Anh cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Match the sentences/parts of sentences on the right with the ones on the left

Nối các câu/phần câu bên phải với các câu/phần câu tương ứng bên trái


loading...
2
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
3
Click on the words which you read with intonation for contrastive stress

Click vào những từ mà các bạn đọc với ngữ điệu nhấn mạnh sự tương phản


loading...
4
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
Bài tập về nhà
5
Sentence completion

Hoàn thành câu


loading...