Bài 13: Nối âm - Phần 3 (Linking - Part 3)

Ở bài học này, các bạn sẽ cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123 tiếp tục tìm hiểu thêm về nối âm với âm nối /r/ trong tiếng Anh.

Bài tập trên lớp
1
Click on the correct answer

Chọn câu trả lời đúng


loading...
2
Click on the words between which you have to add /w/, /j/ or /r/ linking sounds

Click vào những từ mà giữa các từ đó các bạn cần đọc thêm âm nối /w/, /j/ hoặc /r/


loading...
3
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...