Bài 11: Trọng âm câu - Đơn vị ngữ điệu (Sentence Stress - Tone Units)

Đến với bài học này, các bạn sẽ cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123 học cách phát âm cả câu theo đơn vị ngữ điệu và trọng âm câu trong tiếng Anh.

Bài tập trên lớp
1
Thu âm

Nghe câu mẫu của vai A và thu âm lại


loading...
2
Thu âm

Nghe câu hỏi mẫu và thu âm lại


loading...
3
Click on the words in which are stressed in the following sentences

Click vào các từ được nhấn mạnh trong các câu sau


loading...
4
Thu âm

Nghe đoạn hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...