Bài 9: Nối âm - Phần 2 (Linking - Part 2)

Trong bài học sau đây, các bạn sẽ cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123 tìm hiểu tiếp cách nối âm, lược bớt âm giữa các từ trong tiếng Anh.

Bài tập trên lớp
1
Decide if these phrases/sentences have /t/, /d/ sounds deleted (D) or linked (L)

Xác định xem những cụm từ/câu sau có âm /t/, /d/ bị lược bỏ (D) hay được nối âm (L)


loading...
2
Click on the words in which you can delete the sound /t/ or /d/

Click vào các từ mà bạn có thể đọc lược bỏ âm /t/ hoặc /d/


loading...
3
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...