Bài 7: Âm đuôi của từ (Word endings)

Trong bài học sau đây, các bạn sẽ cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123 tìm hiểu các âm đuôi phổ biến của từ, cụm phụ âm đuôi và cách phát âm chúng.

Bài tập trên lớp
1
Match the sentences on the right with the sentences on the left

Nối các câu bên phải với các câu tương ứng bên trái


loading...
2
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
Bài tập về nhà
3
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...