Lớp học phát âm thực tế với giáo viên nước ngoài

Lớp học phát âm thực tế

Với giáo viên nước ngoài

Giáo viên nước ngoài
Giáo viên
Mr. Daniel
Số bài học: 20 bài học
Trong lớp học này, các bạn sẽ được học cách phát âm chuẩn như người bản xứ và đồng thời có thể luyện tập các nội dung đã học trong lớp học phát âm thực tế cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.