• Bảng chữ cái tiếng Anh

    23-03-2021

    Bảng chữ cái tiếng Anh (English alphabet) là một bảng chữ cái La-tinh gồm 26 chữ cái (bao gồm 5 chữ cái nguyên âm và 21 chữ cái phụ âm). Bài học có đủ audio và phiên âm chữ cái.

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
Thi đấu tiếng anh trực tuyến