Đặt câu hỏi
(*) Hãy nhập nội dung câu hỏi vào ô tìm kiếm rồi nhấn nút đặt câu hỏi.
C? ?i ?unlucky? l? t?nh t? ng?n hay d?i v?y ??
TRẢ LỜI

1. Unlucky ? tr?n ???c xem l? m?t t?nh t? ng?n do t? g?c Lucky l? t?nh t? c? 2 ?m ti?t, k?t th?c b?ng ?u?i ? y.  

?? h?nh th?nh d?ng so s?nh h?n/so s?nh h?n nh?t, ta ch? vi?c b? ? y th?m  ? ier /-iest  v?o ?u?i c?a t?nh t? ??.

Lucky (may m?n) ? luckier ? luckiest

Unlucky (kh?ng may m?n) ? unluckier ?unluckiest

 

2. Th? n?o l? t?nh t? ng?n?

 

a. T?nh t? c? m?t ?m ti?t l? t?nh t? ng?n
- So s?nh h?n c?a t?nh t? ng?n, ta th?m "-er/ -r/ ier" v?o ?u?i c?a t?nh t? ??. So s?nh h?n nh?t c?a t?nh t? ng?n, ta th?m "-est; -st; -iest" v?o ?u?i c?a t?nh t? ??.

V? d?:
Short (th?p)- shorter - shortest

nice (??p)- nicer - nicest 

dry (kh?) - drier - driest

hard (kh?, ch?u kh?) - harder - hardest

 

b. T?nh t? c? 2 ?m ti?t, k?t th?c b?ng c?c ?u?i ??c bi?t ?er/ -ow/ -le/ -y/ l? t?nh t? ng?n.

C?c t?nh t? sau ???c d?ng ? d?ng so s?nh h?n v? h?n nh?t

 Easy (d?) - easier ? easiest 

Happy (vui, h?nh ph?c)  ? happier ? happiest

Pretty (xinh ??p) ? prettier ? prettiest

Lovely (??ng y?u) - lovelier ? loveliest

............

 

c. M?t s? tr??ng h?p ??c bi?t ???c s? d?ng l? c? t?nh t? ng?n v? t?nh t? d?i.

gentle (l?ch s?), narrow (ch?t h?p), pleasant (d? ch?u), polite (l?ch s?), quiet (y?n t?nh), simple (??n gi?n), stupid (ng?c), tired (m?t m?i), friendly (th?n thi?n)

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.373.492
  Thành viên mới nhất:
  vskocmCax
  Đang trực tuyến: 728

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng