Đặt câu hỏi
(*) Hãy nhập nội dung câu hỏi vào ô tìm kiếm rồi nhấn nút đặt câu hỏi.
C? gi?i th?ch gi?p em c?ch d?ng c?a c?c t? sau: Every day/ Everyday; Already/ all ready; Maybe/May be; Altogether/ All Together
TRẢ LỜI

1. Every day/ Everyday

Everyday (t?nh t? - adj) : h?ng ng?y, th?ng th??ng

E.g. She helped his son do his everyday homework.

(C? ?y gi?p con trai c?a c? ?y l?m b?i t?p h?ng ng?y.)

Every day (tr?ng t? - adv) : m?i ng?y, h?ng ng?y

E.g. Everyday he has Ph? for breakfast.

(M?i ng?y anh ?y ??u ?n Ph? v?o b?a s?ng.)

 

2. Maybe/ May be

Maybe (tr?ng t? - adv) : c? th?, c? l?

E.g. Maybe she should look for a new job.

(C? l? c? ?y n?n t?m m?t c?ng vi?c m?i.)

May be (c?m ??ng t? - phrase verb): c? th?, th?, l?, ?

May (modal verb): c? th?

be (??ng t? nguy?n th?): th?, l?, ?

E.g. He may be the first black president.

(?ng ?y c? th? l? t?ng th?ng da m?u ??u ti?n.)

 

3. Already/ all ready

Already ( tr?ng t? ): ??, r?i

E.g. She has already gone to that spectacular city.

(C? ?y ?? t?i th?nh ph? tuy?t v?i ??.)

All ready: s?n s?ng tuy?t ??i

E.g. Are you all ready to sing?

C?c b?n ?? s?n s?ng h?t ch?a?

 

4. Altogether/ All Together

Altogether (tr?ng t? - adv) : ho?n to?n, h?t th?y

E.g. I am altogether different from my brother.

(T?i ho?n to?n kh?c so v?i anh trai m?nh.)

All together: c?ng l?c

E.g. We all together said ?Happy new year!?

(Ch?ng t?i n?i c?ng l?c ?Ch?c m?ng n?m m?i!?).

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.373.492
  Thành viên mới nhất:
  mxqzyfqqkjj
  Đang trực tuyến: 206

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng