Đặt câu hỏi
(*) Hãy nhập nội dung câu hỏi vào ô tìm kiếm rồi nhấn nút đặt câu hỏi.
C? ?i ph?n bi?t gi?p em ?job, career, profession, occupation? v?i ?!
TRẢ LỜI

B?n c? th? tham kh?o c?c c?ch d?ng sau:

1. Job /d??b/

L? m?t danh t? ??m ???c th??ng d?ng ?? ch? vi?c m? ng??i ta l?m ?? ki?m s?ng, c? th? cho m?t c?ng ty ho?c 1 t? ch?c.

V? d?:

I finally got that job.

(Cu?i c?ng th? t?i c?ng nh?n ???c c?ng vi?c ??).

 

2. Work:  /w?:k/

L? danh t? kh?ng ??m ???c, mang ngh?a chung chung v? bao qu?t h?n ?job?.

V? d?:

He starts his work at 7 a.m every day.

(Anh ?y b?t ??u c?ng vi?c c?a m?nh v?o l?c 7 gi? s?ng h?ng ng?y).

Work: l? ??ng t? c? ngh?a l? l?m vi?c

V? d?:

You had better work for this company.

(Anh n?n l?m vi?c cho c?ng ty n?y.)

 

3.  occupation /,?kju'pei?n/

L? danh t? ??m ???c mang ngh?a l? ngh? nghi?p, n?i v? l?nh v?c c?ng vi?c m? ai ?? l?m nh? l? gi?o vi?n, h?c sinh?.

- ???c d?ng  r?t h?n ch? nh? trong c?c ??n t?.

 State your name, age, and occupation in the box below.

(H?y ?i?n t?n, tu?i v? ngh? nghi?p c?a b?n v?o khung ph?a d??i.)

 

4. profession: /pr??fe?(?)n/

L? danh t? ??m ???c; c? ngh?a c?ng vi?c, ng?nh ngh? chuy?n m?n, ??i h?i ph?i c? s? ??o t?o v? k? n?ng ??c bi?t, v? th??ng ph?i c? tr?nh ?? gi?o d?c, chuy?n m?n cao.  Lu?t s? v? b?c s? l? nh?ng ng??i l?m c?ng vi?c chuy?n m?n; pro?fessional people.

V? d?: 

He studied law and then entered the legal profession.

( Anh ?y ?? h?c xong tr??ng lu?t v? sau ?? b??c v?o ngh? lu?t.)

 

5. career: /k?'ri?/

L? danh t? ??m ???c, c? ngh?a l? s? nghi?p, m?t c?ng vi?c ho?c ng?nh ngh? b?n ???c ??o t?o v? theo ?u?i su?t ??i.

V? d?:

Reading about the careers of great men helps us learn much.

(??c v? s? nghi?p c?a c?c v? nh?n gi?p ch?ng ta h?c h?i ???c nhi?u.)

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.373.492
  Thành viên mới nhất:
  cytyvgcercm
  Đang trực tuyến: 488

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng