Bài 4 - Preparing your curriculum (Chuẩn bị cho bản lý lịch của bạn) - phần 2

Bài giảng trước chỉ mới liệt kê một phần của những yếu tố cơ bản mà một bản lý lịch thường thấy, chính vì vậy bài giảng hôm nay sẽ tiếp tục phần việc còn lại, tổng kết toàn bộ thành phần của CV, giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan về nội dung của bản lý lịch.

9. Instrumentation Experience (Kinh nghiệm sử dụng dụng cụ, máy móc)

Nếu các bạn đã từng sử dụng những dụng cụ, máy móc tiêu chuẩn ở phòng thí nghiệm như cương liệu máy điện toán, máy chụp hay những thiết bị về hình ảnh hoặc âm thanh, các bạn hãy miêu tả kỹ càng những kinh nghiệm này.

Tuy nhiên bạn không nhất thiết phải kể những chi tiết bao quát, quá rộng về những dụng cụ máy móc đó. Nếu đưa ra những thông tin đó người tuyển dụng cũng không quan tâm.

Mặt khác, nếu các bạn đã từng sử dụng những thiết bị phức tạp tinh xảo về mặt kỹ thuật, đại diện cho mức độ phát triển hiện tại của các thành tựu kỹ thuật thì các bạn nên miêu tả cả những dụng cụ đó và phạm vi bạn sử dụng chúng. Khi đó trình độ và khả năng của bạn sẽ được đánh giá cao hơn.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Instrumentation Experience

Kinh nghiệm sử dụng dụng cụ, máy móc

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

10. Specialized Skills (Những kỹ năng chuyên môn)

Các bạn hãy xem lại những thông tin đã được giới thiệu ở cuối bài hai để đưa ra quyết định sẽ đề cập đến những kỹ năng nào trong phần này. Các bạn nên miêu tả kỹ những kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, tổ chức hay kỹ năng phân tích, đánh giá của bạn và cả những phạm vi bạn đã sử dụng chúng.

Ngoài ra, những kỹ năng liên quan đến ngôn ngữ, công nghệ máy tính, nhu liệu điện toán,vv... các bạn cũng nên miêu tả giống với cách làm bên trên.

Những sinh viên sắp tốt nghiệp bên cạnh việc miêu tả những kỹ năng đó còn cần nói rõ thêm mức độ thành thạo trong một số lĩnh vực nhất định. Các bạn hãy lưu ý rằng những lời miêu tả mập mờ, không rõ ràng chỉ chứng tỏ rằng bạn không thực sự thành thạo khi sử dụng những kỹ năng đó.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Specialized Skills

Những kỹ năng chuyên môn

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

11. Publications/Presentations/Works-in-Progress ( Xuất bản/ Thuyết trình/ Đang trong quá trình làm)

Nếu bạn có những tác phẩm đã được xuất bản hoặc đồng xuất bản với người khác các bạn hãy cung cấp những phần miêu tả thuộc thư mục thích hợp. Ngoài ra, bạn chỉ nên đưa ra những bản thảo nếu chúng thực sự có tiềm năng được xuất bản.

Bên cạnh đó, những họa sĩ và nhạc sĩ nên cung cấp những bản miêu tả hoàn chỉnh về quá trình sáng tác của mình.

Ngoài ra các bạn cũng nên miêu tả chi tiết những phần thuyết trình, chủ yếu là trước học viện hoặc những tổ chức học thuật. Những tài liệu đó nên bao gồm tên của bài thuyết trình, tên của tổ chức, địa điểm và thời gian của hội nghị.

Những bài thuyết trình trên lớp sẽ không được đề cập trến trong phần này. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn là sinh viên được chọn khoặc khuyến khích thuyết trình trước lớp nhờ sự thể hiện xuất sắc, vượt bậc hoặc do bạn đã nghiên cứu những đề tài được giảng dạy trên lớp thì những kinh nghiệm thuyết trình ấy nên được đưa ra.

Nếu các bạn muốn làm nổi bật phần thuyết trình trước lớp các bạn có thể cân nhắc để tách chúng thành một phần riêng trong bản lý lịch.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Publications/Presentations/Works-in-Progress

Xuất bản/ Thuyết trình/ Đang trong quá trình làm

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

12. Work Experience (Kinh nghiệm làm việc)

Trong phần này, các bạn hãy liệt kê tất cả những kinh nghiệm làm việc của mình bao gồm cả những công ciệc như giáo sinh thực tập, làm thêm dịp hè và làm theo thời vụ, chiến dịch.

Các bạn hãy đưa ra những thông tin vắn tắt nhưng phải cụ thể về tinh thần trách nhiệm của mình khi làm những công việc kể trên. Những thông tin các bạn cần đưa ra nên bao gồm tên của tổ chức hoặc công ty, địa điểm và thời gian bạn tham gia.

Với mỗi cá nhân, các bạn hãy đưa những thông tin theo thứ tự của mức độ quan trọng dựa trên ý kiến đánh giá của riêng bạn. Ví dụ bạn muốn nhấn mạnh đến tên của công việc, vậy thì bạn hãy đặt chúng ở phần đầu. Các bạn hãy quan sát ví dụ dưới đây:

  EXPERIENCE

KINH NGHIỆM
  Coach, Junior Tennis Teams, Hutto High School, Bainbridge, GA. Summer 1994
   
  Recreation Assistant/Counselor, City of Bainbridge Parks and Recreation Program, Bainbridge, GA. Summer 1993
   
  Research Assistant, Dean of Students Office, Bowdoin College. Wrote computer program for housing lottery. 1994

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhấn mạnh đến tổ chức, công ty nơi bạn làm việc hoặc làm tình nguyện thì những thông tin ấy nên để lên đầu. Các bạn hãy quan sát ví dụ dưới đây:

RESEARCH EXPERIENCE

KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU
FORD FOUNDATION, Lagos, Nigeria 1991

Trained and monitored 300 rural women to enhance
development potential of their indigenous association;
formed Abo Umulolo Women’s Cooperative as forum for
installing motorised engines for cracking palm kernels and
milling maze, beans, and cassava
 
UNICEF, Imo, Nigeria

Research Consultant 1990 Monitored and evaluated
impact of participatory approach to Rural Drinking Water
Supply and Sanitation Project

Các bạn hãy lưu ý không đưa ra địa chỉ và số điện thoại của tổ chức, công ty mà bạn làm việc nhưng phải bao gồm tên viết tắt của tỉnh, thành phố, bang theo qui ước của bưu điện Hoa Kỳ hoặc Canada.

Nếu các bạn có kinh nghiệm về chữa bệnh thì các bạn hãy quan sát cách đưa thông tin ở ví dụ dưới đây để học tập.

CLINICAL
EXPERIENCE

KINH NGHIỆM CHỮA BỆNH
1993–1994 UNIVERSITY OF MINNESOTA
MENTAL HEALTH CENTER

Minneapolis, MN
Predoctoral Intern (APA approved)
   
  Researched data on adjustment of
first semester National Merit
Scholars under supervision of Dr.
Sven Lindstrom.

Để đảm bảo việc miêu tả một cách toàn diện tất cả những kinh nghiệm của mình, các bạn nên thảo luận từng phần với những nhà tư vấn, giáo sư, giáo viên nhiều kinh nghiệm hoặc người điều hành của trung tâm phát triển việc làm tại trường của bạn.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Work Experience

Kinh nghiệm làm việc

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

13. Professional Associations (Hội chuyên nghiệp)

Các bạn hãy liệt kê tất cả những tư cách thành viên của mình ở trong các tổ chức như American Chemical Society, Modern Language
Learned/ Association
, American Psychological Association, Mathematical Association of America,vv...

Việc gia nhập những hội đó có thể được coi là thước đo mức độ nhiệt tình của các bạn đối với ngành mình đang học. Một điều thuận lợi khi tham gia những tổ chức đó là họ thường xuất bản những tạp trí chuyên ngành viết về lĩnh vực họ quan tâm.

Ngoài ra, những tổ chức này thường xuyên triệu tập những hội nghị quốc gia và quốc tế, điều đó sẽ tạo điều kiện cho các bạn giao lưu với những học giả khác. Hơn thế nữa, đó cũng là nguồn thông tin rất phong phú về những cơ hội việc làm trong lĩnh vực đó.

Dưới đây, bài giảng sẽ đưa ra một số những hội chuyên nghiệp ở Hoa Kỳ và Canada để các bạn tham khảo:

  HOA KỲ

Anthropology American Anthropological Association
4350 North Fairfax Drive, Suite 640
Arlington, VA 22202
Tel: (703) 528-1903
Fax: (703) 528-3546
Internet: www.aaanet.org

Architecture American Institute of Architects
1735 New York Avenue NW
Washington, DC 02215-5292
Tel: (202) 626-7300
Fax: (202) 626-7426
Internet: www.aia.org

Arts American Council for the Arts
1 East Fifty-Third Street
New York, NY 10022
Tel: (212) 233-2787
Fax: (212) 980-4857
Internet: www.artsusa.org

Chemistry American Chemical Society
1155 Sixteenth Street NW
Washington, DC 20036
Tel: (202) 872-4600
Fax: (202) 872-4615

Computer Science Computing Research Association
1100 Seventeenth Street NW, Suite 507
Washington, DC 20036-4632
Tel: (202) 234-2111
Fax: (202) 667-1066
E-mail: info@cra.org
Internet: https://cra.org

Economics American Economic Association
2014 Broadway, Suite 305
Nashville, TN 37203-2418
Tel: (615) 322-2595
Fax: (615) 343-7590
E-mail: aeainfo@ctrvax.vanderbilt.edu

Geography American Geographical Society
4220 King Street
Alexandria, VA 22303
Tel: (703) 379-2480
Fax: (703) 379-7563

History American Historical Association
400 A Street SE
Washington, DC 20003-3889
Tel: (202) 544-2422
Fax: (202) 544-8307
E-mail: aha@theahe.org

Language Modern Language Association of America
10 Astor Place
New York, NY 10003-6981
Tel: (212) 475-9500
Fax: (212) 477-9863
Internet: www.mla.org


  CANADA

Sociology and Anthropology Canadian Sociology and Anthropology Association
Concordia University

1445, boulevard de Maisouneuve ouest
bur. LB-615
Montréal, QC H3G 1M8
Tel: (514) 848-8780
Fax: (514) 848-4539

Architecture

The Royal Architecture Institute of Canada
55 Murray Street, Suite 330
Ottawa, ON K1N 5M3
Tel: (613) 241-3600
Fax: (613) 241-5750

Society for the Study of Architecture in Canada
Box 2302, Suite D
Ottawa, ON K1P 5W5
Tel: (416) 961-9956
Fax: (416) 585-2389

Arts Canadian Conference of the Arts/Conférence canadienne des arts
c/o Keith Kelly, National Director
189 Laurier Avenue E
Ottawa, ON K1N 6P1
Tel: (613) 238-3561
Fax: (613) 238-4849
E-mail: ccart@globalx.net

Chemistry The Chemical Institute of Canada
130 Slater Street, Suite 550
Ottawa, ON K1P 6E2
Tel: (613) 232-6252
Fax: (613) 232-5862
E-mail: cic_adm@FoxNSTY.CA
Internet: www.chem-inst-can.org

Computer Science Computing Research Association
1100 Seventeenth Street NW, Suite 507
Washington, DC 20036-4632
Tel: (202) 234-2111
Fax: (202) 667-1066
E-mail: info@cra.org
Internet: https://cra.org

Economics Canadian Economics Association
University of Toronto
Department of Economics
150 St. George Street
Toronto, ON M5S 3G7
Tel: (416) 978-6295
Fax: (416) 978-6713
E-mail: denny@epas.ntoronto.ca

Geography

Canadian Association of Geographers/L’Association canadienne des geographes
Burnside Hall
McGill University
805 rue Sherbrooke ouest
Montréal, QC H3A 2K6
Tel: (514) 398-4946
Fax: (514) 398-7437
E-mail: cag@felix.georg.mcgill.ca

Royal Canadian Geographical Society
39 McArthur Avenue
Vanier, ON K1L 8L7
Tel: (613) 745-4629
Fax: (613) 744-0947


History Canadian Historical Association/Société historique du Canada
395 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0N3
Tel: (613) 233-7885
Fax: (613) 567-3110
E-mail: jmineault@archives.ca

Linguistics Canadian Linguistic Association, Inc./L’Association canadienne de
liguistique inc.
Memorial University
St. John’s, NG A1C 5S8
Tel: (709) 737-8255
Fax: (709) 737-2135


Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Professional Associations

Hội chuyên nghiệp

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

14. Background (Kiến thức)

Phần này được đưa ra để liệu trước trường hợp người ứng tuyển bị yêu cầu phải cung cấp thêm những kiến thức hoặc thông tin không được đề cập đến ở những phần khác của bản lý lịch.

Bên cạnh đó, phần này cũng có thể bao gồm những thông tin về tư cách và quyền công dân, nơi cư trú ở nước ngoài hoặc những quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc ít quen thuộc.

Các bạn có thể quan sát ví dụ sau:

  BACKGROUND
  Dual Japanese/Canadian citizenship with permanent residence in the United
States. Past residence in the Netherlands and Canada. Fluent in Japanese;
conversant in Dutch.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Background

Kiến thức


Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 


15. Community Service (Tham gia hoạt động cộng đồng)

Phần này sẽ bao gồm những công việc tình nguyện, những đóng góp, cống hiến cho cộng đồng hoặc tư cách thành viên của những ủy ban liên kết giữa các trường đại học.

Phần này có thể sẽ bị trùng lặp với những hoạt động hợp tác giảng dạy của những sinh viên chưa tốt nghiệp.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Community Service

Tham gia hoạt động cộng đồng

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

16. Cocurricular Activities (Các hoạt động hợp tác)

Ở phần này, các bạn hãy liệt kê và miêu tả những chương trình và những hoạt động ở trường học mà bạn đã từng tham gia rất tích cực. Bài giảng sẽ đưa ra cho các bạn một số ví dụ như: hội thể thao, hội phụ nữ (thuộc trường đại học), hội sinh viên đại học, câu lạc bộ chuyên ngành, câu lạc bộ ngôn ngữ.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Cocurricular Activities

Các hoạt động hợp tác

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

17. Interests (Sở thích)

Phần này sẽ bao gồm những thú tiêu khiển, giải trí như ngắm cảnh, sưu tập tem, chơi cờ, chơi bóng bầu dục hay nghe nhạc hoặc một số thú sưu tầm những thứ đặc biệt như vỏ bút, nắp chai, vv...

Các bạn nên liệt kê những sở thích đó thành một phần riêng và đặt ở một vị trí phù hợp trong bản lý lịch tùy theo cách nhìn nhận, đánh giá của bạn.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Interests

Sở thích

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

18. Travel (Du lịch)

Phần này sẽ bao gồm những chuyến du lịch quốc tế mở rộng như là những khóa học ở nước ngoài, vì vậy các bạn không nên liệt kê những chuyến đi chơi với tư cách là khách du lịch.

Mặt khác, nếu các bạn có những chuyến du lịch nội địa liên quan đến mục tiêu của công việc thì bạn hãy liệt kê vào bản lý lịch của mình.

Khi thích hợp các bạn hãy liệt kê những thành phố, bang, vùng và nước theo thứ tự abc cùng với những miêu tả về thời gian của chuyến đi và những kinh nghiệm mà bạn thu được. Các bạn hãy quan sát ví dụ dưới đây:

  ACADEMIC STUDY ABROAD
  Sea Semester, Greece, summer of 2000

Semester spent on schooner to study marine life and to maintain ship

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

Travel

Du lịch


Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

19. References/Letters of Recommendation (Chứng nhận /Thư giới thiệu)

Trong bản lý lịch, đây là phần không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn viết thì bạn chỉ cần liệt kê tên của những cá nhân đã viết thư giới thiệu cho bạn.

Về phương thức trình bày, nếu cảm thấy phù hợp bạn chỉ cần chọn một trong hai cách sau để đưa ra giấy chứng nhận trong bản lý lịch của bạn:

1. Sắp xếp giấy ủy nhiệm sẵn có theo tên của tổ chức hoặc cơ quan tương ứng
   
2. Chứng nhận sẵn có theo yêu cầu

Những giáo sư đại học, trưởng khoa hoặc những người giám sát quá trình làm việc của bạn thường là những người được đề nghị chứng nhận. Tuy nhuên các bạn hãy hỏi ý kiến của họ và nếu như được cho phép các bạn mới được khi đưa tên họ vào phần này.

Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại và bản nháp cuối cùng.

References/Letters of Recommendation

Chứng nhận /Thư giới thiệu

Preliminary Version Bản nháp sơ bộ  
 
 
 
 
Revised Version Bản duyệt lại  
 
 
 
 
Final Version Bản nháp cuối cùng  
 
 
 
 

Như vậy, bài giảng đã đưa ra cho các bạn 19 thành phần cơ bản cần có trong bản lý lịch. Tuy nhiên các bạn lưu ý đây chỉ là phần hướng dẫn, gợi ý cho các bạn. Ngoài những thông tin cơ bản đó các bạn có thể đưa thêm hoặc lược bỏ một số thông tin làm sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của công việc bạn đang ứng tuyển cũng như là quan niệm của cá nhân bạn.

 

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 20-11-2019
Bài viết: 683
• Điểm thành tích: 13
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 362
Anh em tốt ...
Gửi lúc: 15:27:54 ngày 11-08-2020
.,.
Ngày tham gia: 26-10-2019
Bài viết: 597
• Điểm thành tích: 87
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 375
_No comment_
Gửi lúc: 09:45:12 ngày 03-04-2020
LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
Ngày tham gia: 01-09-2019
Bài viết: 5476
• Điểm thành tích: 1053
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 375
_No comment_
Gửi lúc: 21:30:19 ngày 20-12-2019
#ryndeptraivl
Ngày tham gia: 12-12-2011
Bài viết: 2217
• Điểm thành tích: 63
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 559
ஜ۩۞۩ஜ/(→ x ◕=)\ || /(◕ x < )\ || / (⁎˃ᆺ˂)\ஜ۩
Gửi lúc: 18:20:13 ngày 27-10-2019
chao moi nguoi
Ngày tham gia: 18-04-2017
Bài viết: 15
• Điểm thành tích: 15
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 119
yiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gửi lúc: 21:03:45 ngày 08-09-2019
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.286.089
  Thành viên mới nhất:
  dnuudfhfh
  Đang trực tuyến: 227
  Đóng